Enquiry creation date: 2018-09-14

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Contact person:

Andrzej Wojnas

Phone: 913173636

e-mail: awojnas@transtech.pl

Enquiry No. Z896/223925

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo

Dzień dobry.
Transtech Sp.z o.o - Police zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę preparatów do konserwacji i kosmetyki samochodu.


Informacje:

Andrzej Wojnas
Referent działu
Zaopatrzenia
tel/fax 091 317 36 36

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. K2 Preparat Nuta Anti-Insect 770 Ml 12 ST - Read
2. GLASS CLEAN Pianka do mycia szyb Cyclo 538 g 12 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Delivery time: working days - 10%
  2. Terms of payment - 10%
  3. Price - 80%

Additional formal conditions:

W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:

1. Ceny netto

2. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni)

3. Warunki dostawy: adres spółki Transtech Sp.z o.o - Police

adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, lokalizacja: magazyn główny spółki.

4. Proponowany termin realizacji (możliwie krótki)

5.Proszę podać nazwy producentów proponowanego asortymentu.


Skuteczność oferty: przyjęcie złożonej oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia Transtech Sp.z o.o - Police w formie pisemnej zatwierdzonego przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami naszego zapytania ofertowego.

Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem „Rozbieżności/Zmiany”.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej powyższej sprawy, prosimy powoływać się na numer naszego zapytania ofertowego.

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa preparatu Anti -Insect - 12 szt., pianki do szyb - 12 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...