Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-09-14

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8732594457

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Tyczyńska

tel: 785700490

e-mail: bp.automatyka@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z80/237517

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę odzieży ochronnej i zaprasza do składania ofert.
Zapytanie dla Grupy Azoty Automatyka oddział Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest 13 sztuk ubrań robotniczych dla spawacza, które muszą spełniać następujące kryteria:

- kolor niebieski

- uszyte z materiału antyelektrostatycznego, trudnopalnego

- na ubraniu należy umieścić logo GA Automatyka sp. z o. o.

- męskie


Zawartość oferty:

- cena jednostkowa netto

- warunki płatności – przelew 30 dni po wykonaniu usługi

- termin ważności oferty: 60dni

Dodatkowe informacje:

W sprawach z merytorycznych wiązanych z przedmiotem zamówienia w godzinach 7-15 dodatkowych informacji udziela Renata Kopiec, tel.: 77 481 23 44; email: renata.kopiec@grupaazoty.com

W sprawach związanych ze składaniem oferty w godzinach 7-15 dodatkowych informacji udziela
Agnieszka Tyczyńska, tel.:785 700 490; 14 637 38 27,email: agnieszka.tyczynska@grupaazoty.com

Składanie i ważność ofert:

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja internetowa, o której Zamawiający poinformuje wybranych oferentów.

Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i wybranego Oferenta umowy na świadczenie ww. usług.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ubranie robocze dla spawacza - #1 13 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa odzieży ochronnej dla spawaczy 13 sztuk"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...