Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-09-14

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Marek Iwaniec

tel:

e-mail: miwaniec@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z44/214695

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

W ramach oferty należy wykonać izolację akustyczną fragętu rurociągu w Polu Syntezy bud. 558. szczegóły lokalizacji zostaną przedstawione w czasie wizji lokalnej. Przyblirzona powierzchnia izolacji w rozwinięciu wynosi ok. 22 m2. Należy użyć okładzin harakteryzujących się następującymi minimalnymi parametrami izolacyjności akustycznej:

częstotliwość   125 Hz -14,5 dB

                     250 Hz -18,8 dB

                    500 Hz - 21,1 dB

                  1000 Hz - 27,1 dB

                  2000 Hz - 32,6 dB

                  4000 Hz - 37,4 dB

                  8000 Hz - 37,9 dB

Wykonawca opracuje program wykonania przedmiotu oferty, zapewni zakup i transport niezbednych materiałów do miejsca wbudowania, zapeani sprzęt w tym również rusztowania niezbędne do wykonania robót oraz dokona pomiarów powykonawczych skuteczności tłumienia hałasu.

termin wykonania kompletu prac 14.12.2018.

Wymagana wizja lokalna.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie izolacji akustycznej rurociągu w obiekcie 558"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...