Enquiry creation date: 2018-09-14

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Contact person:

Marek Iwaniec

Phone:

e-mail: miwaniec@policeserwis.com

Enquiry No. Z44/214695

Enquiry title

Enquiry contents:

W ramach oferty należy wykonać izolację akustyczną fragętu rurociągu w Polu Syntezy bud. 558. szczegóły lokalizacji zostaną przedstawione w czasie wizji lokalnej. Przyblirzona powierzchnia izolacji w rozwinięciu wynosi ok. 22 m2. Należy użyć okładzin harakteryzujących się następującymi minimalnymi parametrami izolacyjności akustycznej:

częstotliwość   125 Hz -14,5 dB

                     250 Hz -18,8 dB

                    500 Hz - 21,1 dB

                  1000 Hz - 27,1 dB

                  2000 Hz - 32,6 dB

                  4000 Hz - 37,4 dB

                  8000 Hz - 37,9 dB

Wykonawca opracuje program wykonania przedmiotu oferty, zapewni zakup i transport niezbednych materiałów do miejsca wbudowania, zapeani sprzęt w tym również rusztowania niezbędne do wykonania robót oraz dokona pomiarów powykonawczych skuteczności tłumienia hałasu.

termin wykonania kompletu prac 14.12.2018.

Wymagana wizja lokalna.
Questions to the inquiry "Wykonanie izolacji akustycznej rurociągu w obiekcie 558"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...