Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-09-19

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Dawid Abramowicz

tel:

e-mail: dawid.abramowicz@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z4/288916/aktualizacja5

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

UWAGA!
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 2.10.2018 r. do godz. 15:00.
Pozostałe warunki zamówienia bez zmian.
10.09.2018 - dodano pliki "Pytania i odpowiedzi" oraz "kierunki ruchu".
10.09.2018 - usunięto pliki "Pytania i odpowiedzi" oraz "kierunki ruchu".
14.09.2018 - dodano pliki "Pytania i odpowiedzi" oraz "kierunki ruchu".
19.09.2018 - usunięto plik "kierunki ruchu", zaktualizowano plik "Pytania i odpowiedzi".

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa na Wydziale Gazu Syntezowego, Jednostki Biznesowej OXOPLAST na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. węzła magazynującego ciekły CO2, który przy chwilowym braku podaży gazu ekspansyjnego (główny składnik CO2) z Instalacji Amoniaku Jednostki Produkcyjnej Nawozy na instalację Wydziału Gazu Syntezowego, poprzez podaż gazowego CO2umożliwi podtrzymanie pracy Wydziału Gazu Syntezowego.

Węzeł Backup-u ciekłego CO2powinien posiadać zapas 180 t i zapewniać w czasie 10 s od przyjścia sygnału o konieczności zasilenia gazowym CO2, podaż w ilości co najmniej 3.000 Nm3/h.

Określona wyżej podaż oznacza przepływ nominalny 3.000 Nm3/h, a maksymalny 4.000 Nm3/h gazowego CO2pod ciśnieniem do 70 kPa(G).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna”.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Backup CO2” 1 US - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Backup CO2”"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.