Enquiry creation date: 2018-10-11

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Contact person:

Halina Wolny

Phone:

e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

Enquiry No. Z33/252244

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, kompletne badanie obwodu wyłącznika różnicowoprądowego, rezystancja instalacji odgromowych. Wykonanie i przekazanie dokumentacji z wykonywanych pomiarów.

Kontakt: Główny Energetyk tel. 575600582, adam.matich@azotychorzow.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Instalacja Saletry Potasowej 1 ST - Read
2. Pakownia Saletry Potasowej 1 ST - Read
3. Hala Mieszanek Solnych 1 ST - Read
4. Instalacja OPN demag 1 ST - Read
5. Instalacja produkcji saletry wapniowej 1 ST - Read
6. Instalacja mieszanek nawozowych 1 ST - Read
7. Oczyszczalnia ścieków 1 ST - Read
8. Magazyn towarów i produktów spożywczych 1 ST - Read
9. Budynek przepompowni nr 1 1 ST - Read
10. Budynek pompowni nr 2 (Maciejkowice) 1 ST - Read
11. Warsztat MW 1 ST - Read
12. Wydział kolejowy 1 ST - Read
13. Budynki ochrony mienia 1 ST - Read
14. Budynek wagi samochodowej 1 ST - Read
15. Budynek podtlenku azotu 1 ST - Read
16. Bocznica kolejowa 1 ST - Read
17. Suwnica OPN 1 ST - Read
18. Kotłownia 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Terms of payment - 20%
  3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Usługa wykonania pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, kompletne badanie obwodu wyłącznika różnicowoprądowego, rezystancja instalacji odgromowych. Wykonanie i przekazanie dokumentacji z wykonywanych pomiarów."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...