Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

NIP: 8660001369

Osoba kontaktowa:

Beata Wawrzyk

tel:

e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z182/227972

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę agregatu spawalniczego MOSA TS 300 KSX/EL na podwoziu kołowym DMC 750kg w ilości 1 szt.

Parametry podwozia:
-długość ładunkowa powyzej 1800mm
-szerokość ładunkowa powyżej 1200mm
-platforma przystosowana do przykręcenia agregatu
-DMC 750kg
-podwozie, rama gięta z blachy, spawana, ocynkowana ogniowo
-zaczep kulowy
-jedna oś niehamowna
-koło podporowe
-homologacja
-gwarancja co najmniej 3 lata

Miejsce dostawy - Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek

Transport po stronie dostawcy

Forma płatności - przelew 30 dni

Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach: ofertowanie, aukcja elektroniczna

Kryteria oceny oferty:

Cena - 80%
Gwarancja - 10%
Termin dostawy - 10%

Do oferty proszę załączyć Kartę katalogową spawarki - Wymóg formalny do oceny.

Termin składania ofert: 18.10.2018r. do godz. 12.00

W sprawach technicznych proszę o kontakt z P. Adam Kwiatkowski - Nadsztygar Mechaniczny - 726 180 008Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Agregat spawalniczy MOSA TS 300 KSX/EL na podwoziu kołowym DMC 750kg 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Gwarancja - 10%
  3. Termin dostawy - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

Karta katalogowa spawarki.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa agregat spawalniczy MOSA TS 300 KSX/EL na podwoziu kołowym DMC 750kg w ilości 1 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...