Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

NIP: 6270011643

Osoba kontaktowa:

Halina Wolny

tel:

e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z31/252244/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem budowy w UM Chorzów przebudowy linii kablowej nn zasilającej obiekt położony na terenie ZACH S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15. W projekcie należy uwzględnić wszystkie możliwe kolizje z istniejącą infrastrukturą gazową, ciepłowniczą oraz wodnokanalizacyjną na trasie prowadzenia kabla. Wymagana jest wizja lokalna.

Kontakt: Główny Energetyk tel. 575600582, adam.matich@azotychorzow.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie dokumentacji projektowej 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Termin płatności - 10%
  2. Termin realizacji - 20%
  3. Cena - 70%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem budowy w UM Chorzów przebudowy linii kablowej nn zasilającej obiekt położony na terenie ZACH S.A."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...