Enquiry creation date: 2018-10-11

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Contact person:

Halina Wolny

Phone:

e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

Enquiry No. Z31/252244/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem budowy w UM Chorzów przebudowy linii kablowej nn zasilającej obiekt położony na terenie ZACH S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15. W projekcie należy uwzględnić wszystkie możliwe kolizje z istniejącą infrastrukturą gazową, ciepłowniczą oraz wodnokanalizacyjną na trasie prowadzenia kabla. Wymagana jest wizja lokalna.

Kontakt: Główny Energetyk tel. 575600582, adam.matich@azotychorzow.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie dokumentacji projektowej 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Terms of payment - 10%
  2. Delivery date - 20%
  3. Price - 70%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem budowy w UM Chorzów przebudowy linii kablowej nn zasilającej obiekt położony na terenie ZACH S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...