Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Łukasz Jabłoński

tel: 774812502

e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z61/216623/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Uwaga!
Zmianie uległ termin składania ofert. Właściwy termin to: 05.11.2018 r. godz. 14:00.
Pozostałe warunki postępowania bez zmian.

Treść zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Adaptacja istniejących zbiorników A 119/1,2 do magazynowania i załadunku Oktanolu F na wydziale Alkoholi JB Oxoplast” na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. Zadanie realizowane będzie na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., Wydział Alkoholi pole N-7.

Zakres prac:

Zaadaptowanie istniejących zbiorników A 119/1,2 do magazynowania i załadunku Oktanolu F należy wykonać zgodnie z poniższą dokumentacją wykonawczą:
  1. Projekt technologiczny 172-281-1208-T
  2. Projekt wykonawczy- Modernizacja zbiorników A119/1,2 172-281-1210-T
  3. Projekt wykonawczy- Orurowanie 172-281-1211-T rev.1
  4. Projekt wykonawczy- Dokumentacja branży pomiarowo-eklektycznej 172-281-1211-PE rev.1
  5. Projekt budowlany- Budowa tacy i fundamentów 172-304-1252-B

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- wymaga wniesienia wadium,

- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem przetargu.

Warunkiem otrzymania dokumentacji projektowej wymienionej w pkt I jest przesłanie Oświadczenia o poufności stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz aktualnego dokumentu rejestrowego zainteresowanego podmiotu (oryginał oświadczenia o poufności należy załączyć do oferty). Niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego wymienionych dokumentów podmiotom zostanie wysłany drogą elektroniczną dostęp do serwera z którego będzie możliwość pobrania w/w dokumentacji.


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Adaptacja istniejących zbiorników A 119/1,2 do magazynowania i załadunku Oktanolu F na wydziale Alkoholi JB Oxoplast 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  2. Warunki formalne zostały określone w SIWZ stanowiącej załącznik

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg nieograniczony pn. Adaptacja istniejących zbiorników A 119/1,2 do magazynowania i załadunku Oktanolu F na wydziale Alkoholi JB Oxoplast"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.