Enquiry creation date: 2018-10-11

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Contact person:

Roman Sochor

Phone: 77 481 37 88

e-mail: roman.sochor@grupaazoty.com

Enquiry No. Z131/221077

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:


 SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNET 102x55x17 50LBS/22KGS YATO szt. 4

LISTWA DO PRZECINAKA 150.19-25-3 PAFANA szt. 2

PŁYTKA WIELOOSTRZOWA SNMG SNMG 250704 NTP 35 szt. 10

PŁYTKA WIELOOSTRZOWA TPUN TPUN 220404 NTP szt. 10

NAKIEŁKI 4x10 HSS DIN333 szt. 5

Nakiełek 5.0 x 12,5 HSS DIN333 szt. 5

NAKIEŁKI 6,3x16 HSS DIN333 szt. 5

NAKIEŁKI 3,15x8 HSS DIN333 szt. 5

Suwmiarka elektroniczna L-150MM INSIZE szt. 10

UWMIARKA ELEKTRONICZNA L-300 INSIZE szt. 3

Suwmiarka elektroniczna L-500mm. INSIZE szt. 2

KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-5/1 BISON kieł obrotowy nr .5 szt. 2

KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-4/1 BISON kieł obrotowy nr .4 szt. 1

NÓŻ TOKARSKI ISO 7 25x16 P20 ISO 7R 25x16 P30 szt. 5

NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 25x25 K20 ISO 2R 25x25 P30 szt. 5

NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 32X32 P20 ISO 2R 32x32 P30 szt. 5
 

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Dziękuję

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Suwmiarka elektroniczna L-500mm 2 ST - Read
2. SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNET 102x55x17 4 ST - Read
3. LISTWA DO PRZECINAKA 150.19-25-3 2 ST - Read
4. PŁYTKA WIELOOSTRZOWA SNMG 10 ST - Read
5. PŁYTKA WIELOOSTRZOWA TPUN 10 ST - Read
6. NAKIEŁKI 4x10 HSS 5 ST - Read
7. Nakiełek 5.0 x 12,5 HSS 5 ST - Read
8. NAKIEŁKI 6,3x16 HSS 5 ST - Read
9. NAKIEŁKI 3,15x8 HSS 5 ST - Read
10. Suwmiarka elektroniczna L-150MM 10 ST - Read
11. SUWMIARKA ELEKTRONICZNA L-300 3 ST - Read
12. Suwmiarka elektroniczna L-500mm. 2 ST - Read
13. KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-5/1 BISON 2 ST - Read
14. KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-4/1 BISON 1 ST - Read
15. NÓŻ TOKARSKI ISO 7 25x16 P20 5 ST - Read
16. NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 25x25 K20 5 ST - Read
17. NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 32X32 P20 5 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa materiałów warsztatowych 79 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...