Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

NIP: PL9930082391

Osoba kontaktowa:

Roman Sochor

tel: 77 481 37 88

e-mail: roman.sochor@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z131/221077

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:


 SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNET 102x55x17 50LBS/22KGS YATO szt. 4

LISTWA DO PRZECINAKA 150.19-25-3 PAFANA szt. 2

PŁYTKA WIELOOSTRZOWA SNMG SNMG 250704 NTP 35 szt. 10

PŁYTKA WIELOOSTRZOWA TPUN TPUN 220404 NTP szt. 10

NAKIEŁKI 4x10 HSS DIN333 szt. 5

Nakiełek 5.0 x 12,5 HSS DIN333 szt. 5

NAKIEŁKI 6,3x16 HSS DIN333 szt. 5

NAKIEŁKI 3,15x8 HSS DIN333 szt. 5

Suwmiarka elektroniczna L-150MM INSIZE szt. 10

UWMIARKA ELEKTRONICZNA L-300 INSIZE szt. 3

Suwmiarka elektroniczna L-500mm. INSIZE szt. 2

KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-5/1 BISON kieł obrotowy nr .5 szt. 2

KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-4/1 BISON kieł obrotowy nr .4 szt. 1

NÓŻ TOKARSKI ISO 7 25x16 P20 ISO 7R 25x16 P30 szt. 5

NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 25x25 K20 ISO 2R 25x25 P30 szt. 5

NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 32X32 P20 ISO 2R 32x32 P30 szt. 5
 

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Dziękuję

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Suwmiarka elektroniczna L-500mm 2 ST - Czytaj
2. SPAWALNICZY KĄTOWNIK MAGNET 102x55x17 4 ST - Czytaj
3. LISTWA DO PRZECINAKA 150.19-25-3 2 ST - Czytaj
4. PŁYTKA WIELOOSTRZOWA SNMG 10 ST - Czytaj
5. PŁYTKA WIELOOSTRZOWA TPUN 10 ST - Czytaj
6. NAKIEŁKI 4x10 HSS 5 ST - Czytaj
7. Nakiełek 5.0 x 12,5 HSS 5 ST - Czytaj
8. NAKIEŁKI 6,3x16 HSS 5 ST - Czytaj
9. NAKIEŁKI 3,15x8 HSS 5 ST - Czytaj
10. Suwmiarka elektroniczna L-150MM 10 ST - Czytaj
11. SUWMIARKA ELEKTRONICZNA L-300 3 ST - Czytaj
12. Suwmiarka elektroniczna L-500mm. 2 ST - Czytaj
13. KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-5/1 BISON 2 ST - Czytaj
14. KIEŁ TOK. OBROTOWY 8811-4/1 BISON 1 ST - Czytaj
15. NÓŻ TOKARSKI ISO 7 25x16 P20 5 ST - Czytaj
16. NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 25x25 K20 5 ST - Czytaj
17. NÓŻ TOKARSKI ISO 2R 32X32 P20 5 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa materiałów warsztatowych 79 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...