Enquiry creation date: 2018-11-08

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Contact person:

Artur Ciesielski

Phone:

e-mail: artur.ciesielski@grupaazoty.com

Enquiry No. Z16/204833

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam,

Proszę o złożenie oferty na pobranie, przewóz i zbadanie 3 próbek: ścieków opadowych i roztopowych z wylotu ścieków oczyszczonych z brzegowej oczyszczalni ścieków "Mijanka" w Policach. Do wykonania dwa są badania w okresie co 6 miesięcy począwszy od wykonania od daty rozpoczęcia zawarcia umowy o świadczenie usług. Wymagane pierwsze badanie do 08.12.2018r., następne badanie czerwiec 2019r. Poniżej przedstawiam wymagane parametry podlegające badaniu:

Węglowodory ropopochodne, ChZT, BZT5, Zawiesiny ogólne, pH, Cynk, Kadm, Miedź, Ołów, Nikiel, Rtęć, Arsen, Wanad, Srebro, Chrom, Suma WWA, Benzen, Etylobenzen, Toulen, m-p-o-ksylen.

Badania muszą być wykonane z obowiązującymi i przyjętymi aktualnymi normami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pobór, przewóz i analiza próbek 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Złożenie oferty na pobór, przewóz i analizę próbek ścieków oczyszczonych z brzegowej oczyszczalni ścieków Mijanka."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...