Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-08

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Artur Ciesielski

tel:

e-mail: artur.ciesielski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z16/204833

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Witam,

Proszę o złożenie oferty na pobranie, przewóz i zbadanie 3 próbek: ścieków opadowych i roztopowych z wylotu ścieków oczyszczonych z brzegowej oczyszczalni ścieków "Mijanka" w Policach. Do wykonania dwa są badania w okresie co 6 miesięcy począwszy od wykonania od daty rozpoczęcia zawarcia umowy o świadczenie usług. Wymagane pierwsze badanie do 08.12.2018r., następne badanie czerwiec 2019r. Poniżej przedstawiam wymagane parametry podlegające badaniu:

Węglowodory ropopochodne, ChZT, BZT5, Zawiesiny ogólne, pH, Cynk, Kadm, Miedź, Ołów, Nikiel, Rtęć, Arsen, Wanad, Srebro, Chrom, Suma WWA, Benzen, Etylobenzen, Toulen, m-p-o-ksylen.

Badania muszą być wykonane z obowiązującymi i przyjętymi aktualnymi normami.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Pobór, przewóz i analiza próbek 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Termin dostawy - 20%
  2. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Złożenie oferty na pobór, przewóz i analizę próbek ścieków oczyszczonych z brzegowej oczyszczalni ścieków Mijanka."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...