Enquiry creation date: 2018-11-08

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Contact person:

Anna Kuta

Phone:

e-mail: anna.kuta@grupaazoty.com

Enquiry No. Z103/194982

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup Węglanu cezu
Ilość: 500 kg.
Opakowanie : beczki lub worki 25 kg.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, załącznikiem nr 6
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: 15.12.2018.

III. CENA OFERTY
Oferowaną cenę netto należy określić w PLN łącznie i za jednostkę zamówienia.
Dostawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny całkowitej za ilości wskazane w Rozdziale I oraz ceny jednostkowej (PLN/kg).
Przedstawiona w ofercie cena jednostkowa netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa węglanu cezu 1 KG - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa Węglanu cezu dla Grupy Azoty S.A. w ilości 500 kg."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...