Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-08

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Magda Kromulska

tel:

e-mail: mkromulska@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z108/278403

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont opancerzenia kotła OU 66 c7..

Termin realizacji prac : od  19.11.2018. do 17.12.2018.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest p. Janusz Belina tel. +48693 932 880, mail:jbelina@policeserwis.com

Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont opancerzenia kotła OU 66 c7. 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. termin płatności 45dni
  4. spełnienie ogółnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Ogólnych Zasadach Udziału w postępowaniu
  5. Złożenie oświadczeń wg. wzoru stanowiącego załacznik nr 2,3 i 4 do Ogólnych Zasad udziału w postępowaniu
  6. akceptacja Ramowych Warunków Umów oraz OWRU

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Gwarancja - 10%
  3. Termin realizacji - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont opancerzenia kotła OU 66 c7."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...