Enquiry creation date: 2018-11-08

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Contact person:

Magda Kromulska

Phone:

e-mail: mkromulska@policeserwis.com

Enquiry No. Z108/278403

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont opancerzenia kotła OU 66 c7..

Termin realizacji prac : od  19.11.2018. do 17.12.2018.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest p. Janusz Belina tel. +48693 932 880, mail:jbelina@policeserwis.com

Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont opancerzenia kotła OU 66 c7. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. termin płatności 45dni
  4. spełnienie ogółnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Ogólnych Zasadach Udziału w postępowaniu
  5. Złożenie oświadczeń wg. wzoru stanowiącego załacznik nr 2,3 i 4 do Ogólnych Zasad udziału w postępowaniu
  6. akceptacja Ramowych Warunków Umów oraz OWRU

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Warranty - 10%
  3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont opancerzenia kotła OU 66 c7."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...