Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

NIP: PL9930082391

Osoba kontaktowa:

Marcin Czupryn

tel:

e-mail: marcin.czupryn@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z314/221076

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

Wyszczególnienie Ilość Materiał Nr normy mat. Dok. kont. wg EN 10204 Uwagi
Trójnik redukcyjny Typ A-60,3x2,9-42,4x2,6 4 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-88,9x3,2-60,3x2,9 4 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-26,9x2,3-21,3x2,0 6 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-33,7x2,6-26,9x2,3 1 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-42,4x2,6-33,7x2,6 2 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-26,9x2,3 10 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-33,7x2,6 2 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-42,4x2,6 3 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ B-60,3x2,9 4 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-60,3x2,9 29 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-76,1x2,9 6 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-88,9x3,2 1 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-114,3x3,6 4 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-168,3x3,2 1 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-168,3x4,5 2 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz

Nie dopuszcza się zmian gatunków!

Dopuszcza się zmianę norm na ASTM z zachowaniem wykonania trójników zgodnie z normami z tabeli oraz z zachowaniem jak najbardziej zbliżonej grubości ścianki do wykazu!

Dopuszcza się zmianę grubości ścianki w górę w jak najmniejszym zakresie!

Producent trójników musi posiadać certyfikat ISO 9001 do wytwarzania materiałów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU


Do postępowania należy dołączyć plik z ofertą w formacie PDF z podaniem:

- cenę netto /JM

- termin realizacji

oraz wyraźnym zaznaczeniem (np. kolorem czerwonym), każdej zmiany w stosunku do zapytania!


Termin realizacji: do 3 tyg


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com

W sprawach technicznych: Krzysztof Wychowaniec tel.: 609 510 795

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Dziękuję

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Trójnik redukcyjny Typ A-60,3x2,9-42,4x2,6 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Czytaj
2. Trójnik redukcyjny Typ A-88,9x3,2-60,3x2,9 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Czytaj
3. Trójnik redukcyjny Typ A-26,9x2,3-21,3x2,0 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 6 ST - Czytaj
4. Trójnik redukcyjny Typ A-33,7x2,6-26,9x2,3 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 1 ST - Czytaj
5. Trójnik redukcyjny Typ A-42,4x2,6-33,7x2,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 2 ST - Czytaj
6. Trójnik Typ A-26,9x2,3 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 10 ST - Czytaj
7. Trójnik Typ A-33,7x2,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 2 ST - Czytaj
8. Trójnik Typ A-42,4x2,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 3 ST - Czytaj
9. Trójnik Typ B-60,3x2,9 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Czytaj
10. Trójnik Typ A-60,3x2,9 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 29 ST - Czytaj
11. Trójnik Typ A-76,1x2,9 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 6 ST - Czytaj
12. Trójnik Typ A-88,9x3,2 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 1 ST - Czytaj
13. Trójnik Typ A-114,3x3,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Czytaj
14. Trójnik Typ A-168,3x3,2 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 1 ST - Czytaj
15. Trójnik Typ A-168,3x4,5 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Warunki płatności: wg ustaleń

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup trójników w gat. 1.4301/1.4541 od DN15 do DN150 - łącznie 79 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...