Enquiry creation date: 2018-11-09

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Contact person:

Marcin Czupryn

Phone:

e-mail: marcin.czupryn@grupaazoty.com

Enquiry No. Z314/221076

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

Wyszczególnienie Ilość Materiał Nr normy mat. Dok. kont. wg EN 10204 Uwagi
Trójnik redukcyjny Typ A-60,3x2,9-42,4x2,6 4 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-88,9x3,2-60,3x2,9 4 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-26,9x2,3-21,3x2,0 6 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-33,7x2,6-26,9x2,3 1 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik redukcyjny Typ A-42,4x2,6-33,7x2,6 2 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-26,9x2,3 10 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-33,7x2,6 2 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-42,4x2,6 3 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ B-60,3x2,9 4 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-60,3x2,9 29 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-76,1x2,9 6 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-88,9x3,2 1 1.4301 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-114,3x3,6 4 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-168,3x3,2 1 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz
Trójnik Typ A-168,3x4,5 2 1.4541 EN 10253-3 2.2 b/sz

Nie dopuszcza się zmian gatunków!

Dopuszcza się zmianę norm na ASTM z zachowaniem wykonania trójników zgodnie z normami z tabeli oraz z zachowaniem jak najbardziej zbliżonej grubości ścianki do wykazu!

Dopuszcza się zmianę grubości ścianki w górę w jak najmniejszym zakresie!

Producent trójników musi posiadać certyfikat ISO 9001 do wytwarzania materiałów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU


Do postępowania należy dołączyć plik z ofertą w formacie PDF z podaniem:

- cenę netto /JM

- termin realizacji

oraz wyraźnym zaznaczeniem (np. kolorem czerwonym), każdej zmiany w stosunku do zapytania!


Termin realizacji: do 3 tyg


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com

W sprawach technicznych: Krzysztof Wychowaniec tel.: 609 510 795

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.

Dziękuję

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Trójnik redukcyjny Typ A-60,3x2,9-42,4x2,6 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Read
2. Trójnik redukcyjny Typ A-88,9x3,2-60,3x2,9 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Read
3. Trójnik redukcyjny Typ A-26,9x2,3-21,3x2,0 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 6 ST - Read
4. Trójnik redukcyjny Typ A-33,7x2,6-26,9x2,3 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 1 ST - Read
5. Trójnik redukcyjny Typ A-42,4x2,6-33,7x2,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 2 ST - Read
6. Trójnik Typ A-26,9x2,3 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 10 ST - Read
7. Trójnik Typ A-33,7x2,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 2 ST - Read
8. Trójnik Typ A-42,4x2,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 3 ST - Read
9. Trójnik Typ B-60,3x2,9 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Read
10. Trójnik Typ A-60,3x2,9 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 29 ST - Read
11. Trójnik Typ A-76,1x2,9 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 6 ST - Read
12. Trójnik Typ A-88,9x3,2 gat. 1.4301 EN 10253-3 EN 10204/2.2 1 ST - Read
13. Trójnik Typ A-114,3x3,6 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 4 ST - Read
14. Trójnik Typ A-168,3x3,2 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 1 ST - Read
15. Trójnik Typ A-168,3x4,5 gat. 1.4541 EN 10253-3 EN 10204/2.2 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Warunki płatności: wg ustaleń

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup trójników w gat. 1.4301/1.4541 od DN15 do DN150 - łącznie 79 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...