Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

NIP: 7160001822

Osoba kontaktowa:

Alicja Kunisz

tel:

e-mail: Alicja.Kunisz@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z101/203233/aktualizacja2

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Zmiana zapisów pkt. I SIWZ na:
Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
- dopuszcza składanie ofert częściowych;
- zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego spedytora.

Treść zapytania:

SIWZ oraz Załączniki 3-6 w załączeniu.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. USŁUGI SPEDYCYJNO – MAGAZYNOWO – PRZEŁADUNKOWE ORAZ PRZEWÓZ NAWOZÓW 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup usług spedycyjno – magazynowo – przeładunkowych oraz przewóz nawozów oferowanych do sprzedaży przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.1 szt."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.