Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Norbert Snopek

tel: 91 317 1532

e-mail: nsnopek@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z12/295828/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Dostosowanie łazienki do wymogów BHP w ob.. 750

Termin realizacji prac : do dnia 30.11.2018 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest p. Marta Czerniec tel. +48 609 859 988 , mail: mczerniec@policeserwis.com

Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Dostosowanie łazienki do wymogów BHP w ob.. 750 - prace remontowe. 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Termin płatności: 45 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Termin realizacji - 10%
  2. Gwarancja - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostosowanie łazienki do wymogów BHP w ob.. 750 - prace remontowe."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...