Enquiry creation date: 2018-11-09

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Contact person:

Roman Sochor

Phone: 77 481 37 88

e-mail: roman.sochor@grupaazoty.com

Enquiry No. Z140/221077

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

 

Blacha gr. 1,5 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

240

Blacha gr. 2 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

320

Blacha gr. 3 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

480

Blacha gr. 4 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

640

Blacha gr. 5 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

800

Blacha gr. 6 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

960

Kątownik 30 x 30 x 3 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

48,96

Ceownik 60 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

121,68

Ceownik 80 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

207,36

Ceownik 100 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

254,4

Ceownik 120 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

321,6

Płaskownik 30 x 4

materiał gat.S235JR

KG

33,91

Płaskownik 50 x 4

materiał gat.S235JR

KG

56,52

Płaskownik 80 x 8

materiał gat.S235JR

KG

180,72

Rura fi 21,3 x 2,6 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 26,9 x 2,6 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 33,7 x 3,2 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 42,4 x 3,2 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 48,3 x 3,2 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 60,3 x 3,6 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 219,1 x 10 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

3

Rura fi 114,3 x 4,5 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

6Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Dziękuję
Dodatkowe informacje: Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00: Roman Sochor – kontakt: tel.: +48 77 4812928 roman.sochor@grupaazoty.com

warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Blacha gr. 3 x 1000 x 2000 stalowa 480 KG - Read
2. Blacha gr. 1,5 x 1000 x 2000 stalowa 240 KG - Read
3. Blacha gr. 2 x 1000 x 2000 stalowa 320 KG - Read
4. Blacha gr. 4 x 1000 x 2000 stalowa 640 KG - Read
5. Blacha gr. 5 x 1000 x 2000 stalowa 800 KG - Read
6. Blacha gr. 6 x 1000 x 2000 stalowa 960 KG - Read
7. Kątownik 30 x 30 x 3 stalowy 48.96 KG - Read
8. Ceownik 60 stalowy 121.68 KG - Read
9. Ceownik 80 stalowy 207.36 KG - Read
10. Ceownik 100 stalowy 254.4 KG - Read
11. Ceownik 120 stalowy 321.6 KG - Read
12. Płaskownik 30 x 4 33.91 KG - Read
13. Płaskownik 50 x 4 56.52 KG - Read
14. Płaskownik 80 x 8 180.72 KG - Read
15. Rura fi 21,3 x 2,6 stalowa 30 MB - Read
16. Rura fi 26,9 x 2,6 stalowa 30 MB - Read
17. Rura fi 42,4 x 3,2 stalowa 30 MB - Read
18. Rura fi 48,3 x 3,2 stalowa 30 MB - Read
19. Rura fi 60,3 x 3,6 stalowa 30 MB - Read
20. Rura fi 219,1 x 10 stalowa 3 MB - Read
21. Rura fi 114,3 x 4,5 stalowa 6 MB - Read
22. Rura fi 33,7 x 3,2 stalowa - #2 1 MB - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa materiałów hutniczych stalowych 4665,15 kg w gat.235JR oraz rur 189 mb w gat.P235TR1 "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...