Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

NIP: PL9930082391

Osoba kontaktowa:

Roman Sochor

tel: 77 481 37 88

e-mail: roman.sochor@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z140/221077

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

 

Blacha gr. 1,5 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

240

Blacha gr. 2 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

320

Blacha gr. 3 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

480

Blacha gr. 4 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

640

Blacha gr. 5 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

800

Blacha gr. 6 x 1000 x 2000 stalowa

materiał gat.S235JR

KG

960

Kątownik 30 x 30 x 3 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

48,96

Ceownik 60 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

121,68

Ceownik 80 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

207,36

Ceownik 100 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

254,4

Ceownik 120 stalowy

materiał gat.S235JR

KG

321,6

Płaskownik 30 x 4

materiał gat.S235JR

KG

33,91

Płaskownik 50 x 4

materiał gat.S235JR

KG

56,52

Płaskownik 80 x 8

materiał gat.S235JR

KG

180,72

Rura fi 21,3 x 2,6 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 26,9 x 2,6 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 33,7 x 3,2 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 42,4 x 3,2 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 48,3 x 3,2 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 60,3 x 3,6 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

30

Rura fi 219,1 x 10 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

3

Rura fi 114,3 x 4,5 stalowa

materiał gat.P235TR1

M

6Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie–Koźlu, 47-220, ulica Mostowa 24D, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zebranych w celu wyboru dostawców wyrobów i usług jest ich Administratorem. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Grupę Azoty PROREM Sp. z o.o a powyższymi podmiotami umów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować udział w niniejszym postępowaniu.


Dziękuję
Dodatkowe informacje: Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00: Roman Sochor – kontakt: tel.: +48 77 4812928 roman.sochor@grupaazoty.com

warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha gr. 3 x 1000 x 2000 stalowa 480 KG - Czytaj
2. Blacha gr. 1,5 x 1000 x 2000 stalowa 240 KG - Czytaj
3. Blacha gr. 2 x 1000 x 2000 stalowa 320 KG - Czytaj
4. Blacha gr. 4 x 1000 x 2000 stalowa 640 KG - Czytaj
5. Blacha gr. 5 x 1000 x 2000 stalowa 800 KG - Czytaj
6. Blacha gr. 6 x 1000 x 2000 stalowa 960 KG - Czytaj
7. Kątownik 30 x 30 x 3 stalowy 48.96 KG - Czytaj
8. Ceownik 60 stalowy 121.68 KG - Czytaj
9. Ceownik 80 stalowy 207.36 KG - Czytaj
10. Ceownik 100 stalowy 254.4 KG - Czytaj
11. Ceownik 120 stalowy 321.6 KG - Czytaj
12. Płaskownik 30 x 4 33.91 KG - Czytaj
13. Płaskownik 50 x 4 56.52 KG - Czytaj
14. Płaskownik 80 x 8 180.72 KG - Czytaj
15. Rura fi 21,3 x 2,6 stalowa 30 MB - Czytaj
16. Rura fi 26,9 x 2,6 stalowa 30 MB - Czytaj
17. Rura fi 42,4 x 3,2 stalowa 30 MB - Czytaj
18. Rura fi 48,3 x 3,2 stalowa 30 MB - Czytaj
19. Rura fi 60,3 x 3,6 stalowa 30 MB - Czytaj
20. Rura fi 219,1 x 10 stalowa 3 MB - Czytaj
21. Rura fi 114,3 x 4,5 stalowa 6 MB - Czytaj
22. Rura fi 33,7 x 3,2 stalowa - #2 1 MB - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa materiałów hutniczych stalowych 4665,15 kg w gat.235JR oraz rur 189 mb w gat.P235TR1 "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...