Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

PDH Polska S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8513187611

Osoba kontaktowa:

Andrzej Bednarz

tel:

e-mail: andrzej.bednarz@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z5/297128

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zgodnie z SIWZ.

Warunkiem przystąpienia do przetargu i otrzymania dokumentacji technicznej, do Zakresu Rzeczowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) jest odesłanie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie wiadomości podpisanej zgodnie z reprezentacją firmy „Klauzuli o zachowaniu poufności” (stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz dokumentem, o którym mowa w pkt IV ppkt. 2 lit. a) w terminie do dnia 16.01.2019 r.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zadania zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia potencjalnego Oferenta do postępowania przetargowego.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przygotowanie i rejestracja mapy dla celów projektowych inwestycji Polimery Police 1 US - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Zgodnie z warunkami SIWZ.

Warunkiem przystąpienia do przetargu i otrzymania dokumentacji technicznej, do Zakresu Rzeczowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) jest odesłanie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie wiadomości podpisanej zgodnie z reprezentacją firmy „Klauzuli o zachowaniu poufności” (stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz dokumentem, o którym mowa w pkt IV ppkt. 2 lit. a) w terminie do dnia 16.01.2019 r.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zadania zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia potencjalnego Oferenta do postępowania przetargowego.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przygotowanie i rejestracja mapy dla celów projektowych inwestycji Polimery Police"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...