Enquiry creation date: 2019-01-11

PDH Polska S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Contact person:

Andrzej Bednarz

Phone:

e-mail: andrzej.bednarz@grupaazoty.com

Enquiry No. Z5/297128

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ.

Warunkiem przystąpienia do przetargu i otrzymania dokumentacji technicznej, do Zakresu Rzeczowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) jest odesłanie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie wiadomości podpisanej zgodnie z reprezentacją firmy „Klauzuli o zachowaniu poufności” (stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz dokumentem, o którym mowa w pkt IV ppkt. 2 lit. a) w terminie do dnia 16.01.2019 r.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zadania zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia potencjalnego Oferenta do postępowania przetargowego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przygotowanie i rejestracja mapy dla celów projektowych inwestycji Polimery Police 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z warunkami SIWZ.

Warunkiem przystąpienia do przetargu i otrzymania dokumentacji technicznej, do Zakresu Rzeczowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) jest odesłanie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie wiadomości podpisanej zgodnie z reprezentacją firmy „Klauzuli o zachowaniu poufności” (stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz dokumentem, o którym mowa w pkt IV ppkt. 2 lit. a) w terminie do dnia 16.01.2019 r.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zadania zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe i stanowi warunek dopuszczenia potencjalnego Oferenta do postępowania przetargowego.

Questions to the inquiry "Przygotowanie i rejestracja mapy dla celów projektowych inwestycji Polimery Police"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...