Enquiry creation date: 2019-01-10

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Contact person:

Berndeta Witos

Phone:

e-mail: bernadeta.witos@grupaazoty.com

Enquiry No. Z6/289208

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na remont instalacji tryskaczowej w budynku K-40 znajdującym się na terenie Zakładów Chemicznych Police polegającej na przeglądzie instalacji i ewentualnej wymianie tryskaczy w ilości około 100 szt. Zapraszamy do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Damian Górski tel.608285204,  e-mail: Damian.gorski@grupaazoty.com .


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.





Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana instalacji tryskaczowej łącznie z wymianą tryskaczy okolo 100 szt. 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Delivery date - 20%
  3. Warranty - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wymiana instalacji tryskaczowej dotyczy Grupa Azoty Koltar Odział w Policach"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offer



Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...