Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL9930177482

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Zając

tel:

e-mail: grzegorz.zajac@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z26/260417

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo!


Grupa Azoty KOLTAR informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup uszczelnień do armatury hamulcowej wagonów, wraz z dostawą do ustalonej lokalizacji w Polsce, i zaprasza do 

składania ofert.


Ilości przedstawione są to ilości kupowane w skali roku zamówienia realizowane są co około 1,5 mce po średnio 50 szt na wybrany materiał.

Postępowanie jednoetapowe:

Informuję iż oferty można składać również mailowo.

Grzegorz.zajac@grupaazoty.com

Andrzej.bernach@grupaazoty.com 

 Skutkiem postępowania na platformie będzie podpisanie umowy dwuletniej. (Wzór w załączniku)

Skontaktujemy się z firmami z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę


Oferta powinna zawierać:

1. Cenę netto za szt 

2. Termin realizacji zamówienia


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. MEMBRANA ZBROJONA 96x7 DP-1 200 ST - Czytaj
2. MEMBRANA ZAWORKA H1E1-26 200 ST - Czytaj
3. MEMBRANA H1E1-8 200 ST - Czytaj
4. MEMBRANA H1E1-70 200 ST - Czytaj
5. MEMBRANA H14E1-15 200 ST - Czytaj
6. PIERŚCIEŃ USZCZEL.H1E1-128 200 ST - Czytaj
7. USZCZELKA GUMOWA H1E1-30 200 ST - Czytaj
8. MEMBRANA H1E1-83 46x9,5x 200 ST - Czytaj
9. MEMBRANA H1E1-110 200 ST - Czytaj
10. Filtr H1E1b-156 200 ST - Czytaj
11. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1-58 200 ST - Czytaj
12. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1b-64 200 ST - Czytaj
13. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1b-45 200 ST - Czytaj
14. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1-54 200 ST - Czytaj
15. USZCZELKA H1E1.101-26 200 ST - Czytaj
16. USZCZELKA H1E1-67 200 ST - Czytaj
17. USZCZELKA H1E1-129 200 ST - Czytaj
18. USZCZELKA H1E1-119 200 ST - Czytaj
19. MEMBRANA H1E4a - 173 (HBG-300) 200 ST - Czytaj
20. ORING 220x4 - #1 200 ST - Czytaj
21. ORING 28x3 200 ST - Czytaj
22. ORING 4x2,5 - #1 200 ST - Czytaj
23. ORING 18,7x3,5 200 ST - Czytaj
24. ORING 10X3 - #1 200 ST - Czytaj
25. ORING 10X3 - #2 200 ST - Czytaj
26. ORING 70x4 200 ST - Czytaj
27. ORING 28X2,5 200 ST - Czytaj
28. ORING 10x2 200 ST - Czytaj
29. ORING 28x3,2 200 ST - Czytaj
30. ORING 8X3 200 ST - Czytaj
31. SPRĘŻYNA H1E1 - 86A 200 ST - Czytaj
32. SPRĘŻYNA H1E1 - 107 200 ST - Czytaj
33. SPRĘŻYNA H1E1 - 112A 200 ST - Czytaj
34. SPRĘŻYNA H1E1D - 98 200 ST - Czytaj
35. SPRĘŻYNA H1E1 - 104 200 ST - Czytaj
36. ORING 220x3 1000 ST - Czytaj
37. ORING 220x4 - #2 600 ST - Czytaj
38. KRĄŻEK STOŻKOWY 31,4 x 27,5 200 ST - Czytaj
39. OSŁONA SK-4096-16 82x18 200 ST - Czytaj
40. SIMERING 6X22X7 typ AH 200 ST - Czytaj
41. SIMERING 10X22X7 typ AH 200 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą uszczelnień armatury hamulcowej do wagonów "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...