Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Contact person:

Grzegorz Zając

Phone:

e-mail: grzegorz.zajac@grupaazoty.com

Enquiry No. Z26/260417

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!


Grupa Azoty KOLTAR informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup uszczelnień do armatury hamulcowej wagonów, wraz z dostawą do ustalonej lokalizacji w Polsce, i zaprasza do 

składania ofert.


Ilości przedstawione są to ilości kupowane w skali roku zamówienia realizowane są co około 1,5 mce po średnio 50 szt na wybrany materiał.

Postępowanie jednoetapowe:

Informuję iż oferty można składać również mailowo.

Grzegorz.zajac@grupaazoty.com

Andrzej.bernach@grupaazoty.com 

 Skutkiem postępowania na platformie będzie podpisanie umowy dwuletniej. (Wzór w załączniku)

Skontaktujemy się z firmami z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę


Oferta powinna zawierać:

1. Cenę netto za szt 

2. Termin realizacji zamówienia


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. MEMBRANA ZBROJONA 96x7 DP-1 200 ST - Read
2. MEMBRANA ZAWORKA H1E1-26 200 ST - Read
3. MEMBRANA H1E1-8 200 ST - Read
4. MEMBRANA H1E1-70 200 ST - Read
5. MEMBRANA H14E1-15 200 ST - Read
6. PIERŚCIEŃ USZCZEL.H1E1-128 200 ST - Read
7. USZCZELKA GUMOWA H1E1-30 200 ST - Read
8. MEMBRANA H1E1-83 46x9,5x 200 ST - Read
9. MEMBRANA H1E1-110 200 ST - Read
10. Filtr H1E1b-156 200 ST - Read
11. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1-58 200 ST - Read
12. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1b-64 200 ST - Read
13. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1b-45 200 ST - Read
14. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY H1E1-54 200 ST - Read
15. USZCZELKA H1E1.101-26 200 ST - Read
16. USZCZELKA H1E1-67 200 ST - Read
17. USZCZELKA H1E1-129 200 ST - Read
18. USZCZELKA H1E1-119 200 ST - Read
19. MEMBRANA H1E4a - 173 (HBG-300) 200 ST - Read
20. ORING 220x4 - #1 200 ST - Read
21. ORING 28x3 200 ST - Read
22. ORING 4x2,5 - #1 200 ST - Read
23. ORING 18,7x3,5 200 ST - Read
24. ORING 10X3 - #1 200 ST - Read
25. ORING 10X3 - #2 200 ST - Read
26. ORING 70x4 200 ST - Read
27. ORING 28X2,5 200 ST - Read
28. ORING 10x2 200 ST - Read
29. ORING 28x3,2 200 ST - Read
30. ORING 8X3 200 ST - Read
31. SPRĘŻYNA H1E1 - 86A 200 ST - Read
32. SPRĘŻYNA H1E1 - 107 200 ST - Read
33. SPRĘŻYNA H1E1 - 112A 200 ST - Read
34. SPRĘŻYNA H1E1D - 98 200 ST - Read
35. SPRĘŻYNA H1E1 - 104 200 ST - Read
36. ORING 220x3 1000 ST - Read
37. ORING 220x4 - #2 600 ST - Read
38. KRĄŻEK STOŻKOWY 31,4 x 27,5 200 ST - Read
39. OSŁONA SK-4096-16 82x18 200 ST - Read
40. SIMERING 6X22X7 typ AH 200 ST - Read
41. SIMERING 10X22X7 typ AH 200 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup wraz z dostawą uszczelnień armatury hamulcowej do wagonów "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...