Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL9930177482

Osoba kontaktowa:

Andrzej Bernach

tel:

e-mail: andrzej.bernach@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z112/225159/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Treść zapytania:

Zainteresowani jesteśmy wykonaniem napraw rewizyjnych lokomotyw i naprawy głównej Drezyny zgodnie z terminami wskazanymi dla poszczególnych pozycji.

Wszelkie pytania techniczne prosimy kierować do Pana Damiana Skóra - adres email: Damian.Skora@grupaazoty.com 

                                                                                                      telefon: 698 671 548

Postępowanie dwuetapowe: zebranie ofert oraz negocjacje. Po zakończeniu postępowania prosimy o przesłanie ofert ostatecznych w oznaczonej kopercie na adres siedziby Firmy  w Tarnowie   

 Po wyłonieniu wykonawcy zostaną podpisane stosowne umowy.                                           

                                                      

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa rewizyjna P4 Lokomotywy SM42 termin rozpoczęcia lipiec 2019 r. 1 ST - Czytaj
2. Naprawa rewizyjna P5 Lokomotywy SM42 termin rozpoczęcia lipiec 2019 r. 1 ST - Czytaj
3. Naprawa rewizyjna P5 Lokomotywy T448.P termin rozpoczęcia listopad 2019 r. 1 ST - Czytaj
4. Naprawa główna Drezyna WZ 10A termin rozpoczęcia marzec 2019 r. 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Doświadczenie - 20%

Dodatkowe warunki formalne:

Prosimy o dołączenie do składanych ofert listów referencyjnych od firm dla których realizowane są lub były usługi o podobnym zakresie.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup usługi - naprawy rewizyjne lokomotyw w 2019 r."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...