Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Contact person:

Andrzej Bernach

Phone:

e-mail: andrzej.bernach@grupaazoty.com

Enquiry No. Z112/225159/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Enquiry contents:

Zainteresowani jesteśmy wykonaniem napraw rewizyjnych lokomotyw i naprawy głównej Drezyny zgodnie z terminami wskazanymi dla poszczególnych pozycji.

Wszelkie pytania techniczne prosimy kierować do Pana Damiana Skóra - adres email: Damian.Skora@grupaazoty.com 

                                                                                                      telefon: 698 671 548

Postępowanie dwuetapowe: zebranie ofert oraz negocjacje. Po zakończeniu postępowania prosimy o przesłanie ofert ostatecznych w oznaczonej kopercie na adres siedziby Firmy  w Tarnowie   

 Po wyłonieniu wykonawcy zostaną podpisane stosowne umowy.                                           

                                                      

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Naprawa rewizyjna P4 Lokomotywy SM42 termin rozpoczęcia lipiec 2019 r. 1 ST - Read
2. Naprawa rewizyjna P5 Lokomotywy SM42 termin rozpoczęcia lipiec 2019 r. 1 ST - Read
3. Naprawa rewizyjna P5 Lokomotywy T448.P termin rozpoczęcia listopad 2019 r. 1 ST - Read
4. Naprawa główna Drezyna WZ 10A termin rozpoczęcia marzec 2019 r. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. I have read and confirm that I have read the information clause

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Experience - 20%

Additional formal conditions:

Prosimy o dołączenie do składanych ofert listów referencyjnych od firm dla których realizowane są lub były usługi o podobnym zakresie.

Questions to the inquiry "Zakup usługi - naprawy rewizyjne lokomotyw w 2019 r."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...