Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 7490005094

Osoba kontaktowa:

Adriana Gruca

tel:

e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z103/197782/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na wykonanie i dostawę  niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4, sukcesywnie w okresie 01.02.2019r.- 01.02.2020r.
Gumki w pieczątkach mogą być wytworzone z zastosowaniem technologii laserowej, charakteryzującej się wysoką dokładnością wykonania gumek z tekstem oraz wysoką jakością odbicia.

Szacunkowa ilość roczna wszystkich typów pieczątek łącznie to ok. 400szt oraz wymiana płytek polimerowych w ilości 50 szt / rocznie.Wykonanie pieczątek zgodnie ze standardami i wzorem GA ZAK S.A.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 4813452, fax: +48 77 4812360.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto  pieczątek typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4 w PLN,

- warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie,

- warunki dostawy - DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2010 ( niezależnie od ilości zamówionego asortymentu),

- termin realizacji – 1-3 dni od daty zgłoszenia potrzeby Zamawiającego, w sytuacjach awaryjnych wykonanie do 4h,

- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

- w ramach oferty niezbędne jest przesłanie próbek (pieczątka typ Wagraf4). Brak próbki pieczątki, powoduje, odrzucenie oferty. Po postępowaniu próbki zostaną zwrócone.


Ceny ostateczne obowiązują w okresie 01.02.2019r.- 01.02.2020r.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProdukty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Pieczatki typu Wagraf 2 z płytką tekstową fotopolimerową 150 ST - Czytaj
2. Pieczatki typu Wagraf 3 z płytką tekstową fotopolimerową 100 ST - Czytaj
3. Pieczatki typu Wagraf 4 z płytką tekstową fotopolimerową 150 ST - Czytaj
4. Płytka tekstowa fotopolimerowa 50 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Warunki dostawy: K-Koźle teren GA ZAK S.A.
  2. Termin dostawy: 1 – 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia.
  3. Warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie.

Kryteria oceny oferty

  1. Jakość produktu - 40%
  2. Cena - 60%

Dodatkowe warunki formalne:

Przed negocjacjami/aukcją do przedstawionych ofert wymagane jest przesłanie próbek pieczątki ( wagraf typ 4).

Po zakończeniu aukcji prosimy o przesłanie poprzez platformę zakupową lub na adres e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com oferty cenowej na poszczególne pozycje. W przypadku nie przystąpienia do aukcji obowiązują ceny z zapytania ofertowego.Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup z wykonaniem i dostawą pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2,3,4, sukcesywnie w okresie 01.02.2019r. - 01.02.2020r."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...