Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Adriana Gruca

Phone:

e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com

Enquiry No. Z103/197782/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na wykonanie i dostawę  niżej wymienionego przedmiotu zamówienia i zaprasza do składania ofert.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4, sukcesywnie w okresie 01.02.2019r.- 01.02.2020r.
Gumki w pieczątkach mogą być wytworzone z zastosowaniem technologii laserowej, charakteryzującej się wysoką dokładnością wykonania gumek z tekstem oraz wysoką jakością odbicia.

Szacunkowa ilość roczna wszystkich typów pieczątek łącznie to ok. 400szt oraz wymiana płytek polimerowych w ilości 50 szt / rocznie.Wykonanie pieczątek zgodnie ze standardami i wzorem GA ZAK S.A.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Adriana Gruca – kontakt: tel.: +48 77 4813452, fax: +48 77 4812360.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkowa netto  pieczątek typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4 w PLN,

- warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie,

- warunki dostawy - DDP Magazyn Zamawiającego – wg Incoterms 2010 ( niezależnie od ilości zamówionego asortymentu),

- termin realizacji – 1-3 dni od daty zgłoszenia potrzeby Zamawiającego, w sytuacjach awaryjnych wykonanie do 4h,

- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

- w ramach oferty niezbędne jest przesłanie próbek (pieczątka typ Wagraf4). Brak próbki pieczątki, powoduje, odrzucenie oferty. Po postępowaniu próbki zostaną zwrócone.


Ceny ostateczne obowiązują w okresie 01.02.2019r.- 01.02.2020r.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pieczatki typu Wagraf 2 z płytką tekstową fotopolimerową 150 ST - Read
2. Pieczatki typu Wagraf 3 z płytką tekstową fotopolimerową 100 ST - Read
3. Pieczatki typu Wagraf 4 z płytką tekstową fotopolimerową 150 ST - Read
4. Płytka tekstowa fotopolimerowa 50 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki dostawy: K-Koźle teren GA ZAK S.A.
  2. Termin dostawy: 1 – 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia.
  3. Warunki płatności – przelew do 30 dni po dostawie.

Offer evaluation criteria

  1. Product quality - 40%
  2. Price - 60%

Additional formal conditions:

Przed negocjacjami/aukcją do przedstawionych ofert wymagane jest przesłanie próbek pieczątki ( wagraf typ 4).

Po zakończeniu aukcji prosimy o przesłanie poprzez platformę zakupową lub na adres e-mail: adriana.gruca@grupaazoty.com oferty cenowej na poszczególne pozycje. W przypadku nie przystąpienia do aukcji obowiązują ceny z zapytania ofertowego.Questions to the inquiry "Zakup z wykonaniem i dostawą pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2,3,4, sukcesywnie w okresie 01.02.2019r. - 01.02.2020r."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...