Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Roman Ślusarczyk

tel:

e-mail: rslusarczyk@transtech.pl

ZAPYTANIE O INFORMACJE NR Z28/223923

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Oferta na wykonanie oceny technicznej z określeniem wartości rynkowej samochodu MITSUBISHI L200 szt.1
W ofercie proszę podać koszt wykonania oceny i termin.
Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie przekazanie oceny technicznej.
Płatność: przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia przekazania oceny.

Pytanie 1:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie oceny technicznej z określeniem wartości rynkowej samochodu Mitsubishi L200 szt.1"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...