Enquiry creation date: 2019-01-11

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Contact person:

Roman Ślusarczyk

Phone:

e-mail: rslusarczyk@transtech.pl

Enquiry No. Z28/223923

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Oferta na wykonanie oceny technicznej z określeniem wartości rynkowej samochodu MITSUBISHI L200 szt.1
W ofercie proszę podać koszt wykonania oceny i termin.
Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie przekazanie oceny technicznej.
Płatność: przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia przekazania oceny.

Question 1:


Questions to the inquiry "Wykonanie oceny technicznej z określeniem wartości rynkowej samochodu Mitsubishi L200 szt.1"

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...