Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Contact person:

Piotr Janiec

Phone: 14, 637 30 17

e-mail: piotr.janiec@grupaazoty.com

Enquiry No. Z42/225154

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szczegóły zapytania ofertowego:

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na cyklicznym i uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym odbieraniu partii brudnej odzieży roboczej dwa razy w miesiącu do prania chemicznego. Zwrot wypranej odzieży będzie się odbywał również we wskazane przez zamawiającego miejsce i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Praniu i drobnym poprawkom szwalniczym podlega pełny asortyment odzieży roboczej letniej i zimowej. Szacunkowe ilości liczone w sztukach na cały 2019 rok to 9600szt - co daje ok. 7400kg. Jednocześnie proszę wziąć pod uwagą , że posiadamy 4 lokalizacje : odział w Policach, w Kędzierzynie Koźlu, w Puławach i w Tarnowie. Zakres usługi obejmuje wszystkie podane lokalizacje. Oferty można składać na cały zakres lub w rozbiciu na poszczególne odziały osobno wg podanych po niżej ilości i asortymentu odzieży roboczej.

1. asortyment:       ubrania robocze (spodnie, bluza) letnie, Ubrania robocze (spodnie, bluza) zimowe, Kalesony, Koszule letnie, Koszule zimowe (ocieplane), Kurtki służbowe pracowników biurowych.

2. Ilości :       odział Puławy – 900kg, tj. około: 1100szt., odział Kędzierzy Koźle – 2500kg tj. około: 3200sztuk, odział Police - 1000kg, tj. około:1600sztuk , Zakład w Tarnowie – 3100kg, tj. około: 3700szt.

Terminarz miesięczny : 2 x w m-cu odbiór odzieży, 2 x zwrot po wykonaniu usługi.

Proszę o przedstawienie w ofercie cenę jednostkową netto za wykonanie usługi za 1 sztukę i lub za 1 kg. oraz wartość netto za cały kontrakt w rozliczeniu rocznym.

W razie jakichkolwiek zapytań proszę o kontakt tel. z Piotr Janiec, mail :   Kom. 669200184

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od przedstawienia swojej oferty na Platformie Zakupowej w niniejszym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej , której końcowym etapem będzie podpisanie umowy handlowej na w/w usługę.

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone.

Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/ zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowania z tego tytułu.

Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem lub wszystkimi Oferentami dopuszczonymi do etapu cen ostatecznych przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pranie odzieży roboczej 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Terms of payment - 20%
  3. Offer quality - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie usługi prania odzieży roboczej wraz z drobnymi naprawami w 2019 roku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...