Enquiry creation date: 2019-01-11

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Contact person:

Dariusz Filarowicz

Phone: 913172894

e-mail: dfilarowicz@policeserwis.com

Enquiry No. Z586/214682

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do przedstawiamy oferty handlowej.

Wymagany termin dostawy materiałów: 24.01.2018

UWAGA: W przypadku braku możliwości realizacji w wskazanym terminie proszę o wskazanie możliwie najkrótszego terminu realizacji zamówienia


   Wraz z ofertą należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik: Oświadczenie oferenta)

Ilości i kwoty z oferty stanowią podstawę do wystawienia zamówienia i faktury.

Niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana.

Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą brane pod uwagę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71/787-35-34,71/787-37-27,71/787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przeciwtarcza pompy 80YSn-10 1 ST - Read
2. Tarcza odciążająca pompy 80YSn-10 1 ST - Read
3. Tuleja ochronna I - pompa 80YSn-10 1 ST - Read
4. Tuleja ochronna II - pompa 80YSn-10 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 87%
  2. Delivery time: days - 10%
  3. Terms of payment - 3%

Additional formal conditions:

Wraz z ofertą należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik: Oświadczenie oferenta)

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa części zamiennych pompy 80YSn-10 prod. Powen-Wafapomp wg specyfikacji - ilość 4 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...