Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Wacław Wójcik

tel:

e-mail: waclaw.wojcik@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z471/194986

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kopuła zaworu membranowego ZMA DN 50 4 ST - Czytaj
2. Kopuła zaworu membranowego ZMA DN 80 2 ST - Czytaj
3. Kopuła zaworu membranowego ZMA DN 100 2 ST - Czytaj
4. Kopuła zaworu membranowego ZMA DN 150 2 ST - Czytaj
5. Membrana zaworu ZMA DN 50 15 ST - Czytaj
6. Membrana zaworu ZMA DN 80 10 ST - Czytaj
7. Membrana zaworu ZMA DN 100 8 ST - Czytaj
8. Membrana zaworu ZMA DN 150 10 ST - Czytaj
9. Przepona ZMP DN 20 5 ST - Czytaj
10. Przepona ZMP DN 25 5 ST - Czytaj
11. Przepona ZMP DN 32 5 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Termin płatności: 30 dni
 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
 3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
 4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 6. Przy dostawie wymagane dokumenty: Świadectwo 3.1 + Deklaracje Zgodności w oryginale
 7. Wymagana gwarancja 24 mie. od daty dostawy
 8. wymagany termin dostawy do G.A. Tarnów do 28.01.2019

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 60%
 2. Termin dostawy - 20%
 3. Gwarancja - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa części zamiennych do zaworów membranowych ZMA szt 68"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...