Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Ewa Dubarek

tel: 48-14-6330682 wew. 32

e-mail: ewa.dubarek@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z53/220861

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup wraz z dostawą surowca do procesów produkcyjnych:  Wersenian dwusodowy nr CAS: 139-33-3 w ilości 50 kg


Opakowanie: worki 25 kg

Miejsce dostawy: oddział Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o., ul. Mostowa 30H, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Termin dostawy: do 24.01.2019 r.

Do oferty należy załączyć kartę charakterystyki surowca.

Przewidywany termin Aukcji elektronicznej będący kolejnym etapem postępowania: 18.01.2019 r. godz. 11.00

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wersenian dwusodowy CAS:139-33-3 50 KG - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Miejsce dostawy: Kędzierzyn-Koźle
  4. Termin dostawy: do 24.01.2019 r.
  5. Załączona Karta charakterystyki: tak

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wraz z dostawą Wersenian dwusodowy (CAS: 139-33-3) w ilości 50 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Uwaga! Kupiec zażądał potwierdzenia udziału w postępowaniu do 2019-01-16 12:00:00

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...