Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Cebula

tel:

e-mail: katarzyna.cebula@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z568/310416

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Oczko kwadrat, układ prosty: 6x6mm

Podziałka: 9mm

Format arkusza: 1000x2000mm

Wymagany atest huty 3.1 wg PNEN 10204.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha perforowana w gat. 1.4301, QG6-9, gr. 1x1000x2000 6 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  2. Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A. Tarnów
  3. Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności minimum 30 dni od daty dostawy towaru
  4. Termin dostawy: do 2 tyg.
  5. Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Zakupu GK GA.
  6. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dla Oferentów, oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszelkim osobom, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w oparciu o postanowienia tejże klauzuli.

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Jakość produktu - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa: Blacha perforowana w gat. 1.4301, QG6-9, gr. 1x1000x2000, szt. 6"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...