Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512727554

Osoba kontaktowa:

Andrzej Wojnas

tel: 913173636

e-mail: awojnas@transtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1036/223925

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry.
Transtech Sp. z o. o. - Police zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę części zamiennych.


DO TD 15E LGP.   ( nr 68).

Nr   vin  30851.
Warunki:

  1.W ofercie proszę uwzględnić ceny netto.

  2.Kwoty oraz ilości ofertowanych części i materiałów stanowią podstawę do wystawienia zamówienia i faktury.

  3.Niezgodność ilościowa pomiędzy ofertą / zamówieniem a fakturą będzie reklamowana.

  4.Oferty niespełniające kryteriów formalnych proszę opisać w ofercie merytorycznej.

  5.Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem.

  6.Zapytanie nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

  7.W wyniku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

  8.Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, negocjowania cen i unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.

10.Trudności które uniemożliwiają złożenie oferty, proszę zgłaszać do obsługi Platformy Zakupowej Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email helpdesk@logintrade.netInformacje:
Andrzej Tyszkiewicz
Kierownik działu
Zaopatrzenia
tel./fax 091 317 36 36

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Rozdzielacz hydrauliczny główny osprzętu roboczego 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 50%
  2. Termin płatności - 30%
  3. Termin dostawy: dni robocze - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


W ofercie proszę koniecznie uwzględnić:


1. Warunki płatności (preferowany przelew 30 dni).

2. Proponowany termin realizacji (możliwie krótki).

3.Proszę podać nazwy producentów proponowanego asortymentu.


4.Miejsce dostawy:

Magazyn "Transtech"

ul. Kuźnicka 1 72-010 Police

Godziny pracy  magazynu:

Pn - Pt 7:00 – 14:30

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa rozdzielacza hydraulicznego głownego - szt.1 do TD 15E LGP"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...