Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL9930177482

Osoba kontaktowa:

Andrzej Bernach

tel:

e-mail: andrzej.bernach@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z116/225159

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zainteresowani jesteśmy zakupem Lokomotywy spalinowej sześcioosiowej o mocy powyżej 2900 KM, z terminem realizacji czerwiec/lipiec 2019 roku - szczegółowe warunki zawarte są w SIWZ (załącznik)

Postępowanie dwuetapowe - zebranie ofert - na platformie zakupowej z jednoczesnym przesłaniem kompletnej podpisanej oferty w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem numeru i tytułu postępowania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w ciągu 3 dni od daty zakończenia postępowania. Wybrane Firmy zostaną zaproszone do podjęcia negocjacji.

W sprawach technicznych osobami do kontaktu pozostają Panowie: Rafał Derus - email: rafal.derus@grupaazoty.com    tel. 691 112 257
                                                                                                Marcin Iwanek - email: marcin.iwanek@grupaazoty.com   tel. 605 031 147

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

                                                                                               

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zakup lokomotywy spalinowej 1 ST - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup Lokomotywy spalinowej "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...