Enquiry creation date: 2019-02-11

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Contact person:

Roman Sochor

Phone: 77 481 37 88

e-mail: roman.sochor@grupaazoty.com

Enquiry No. Z157/221077

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:


RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ Rękawica RS COMFO-TEC rozm.11 PAR 360
RĘKAWICE DRAGON Rękawica DRAGON RNYLA rozm.11 PAR 360
Czyściwo białe Bawełniane KG 100
RĘKAWICE SPAWALNICZE grube do spwanie elektrodą YELLOWBEE rozm. 11 PAR 30
RĘKAWICE TIG KRÓTKI REIS RLCSLUXOR W rozm. 11 szt. 30

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Dziękuję
Dodatkowe informacje: Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00: Roman Sochor – kontakt: tel.: +48 77 4812928 roman.sochor@grupaazoty.comProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. RĘKAWICE DRAGON 360 PAA - Read
2. Czyściwo białe 100 KG - Read
3. RĘKAWICE SPAWALNICZE 30 PAA - Read
4. RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ 360 PAA - Read
5. RĘKAWICE TIG KRÓTKI 30 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa rękawic 780 par i czyściwa 100kg według wykazu."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...