Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Barbara Kołodziejczyk

tel:

e-mail: barbara.kolodziejczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z159/225026

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o ofertę na wymienione produkty.
Nie dopuszcza się składania oferty na odczynniki o innych parametrach i innej produkcji niż powyżej i bez świadectw jakości.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wodoru nadtlenek Avantor czda 1000 ML - Czytaj
2. Chlorek potasu Avantor czda 100 G - Czytaj
3. Sodu węglan bezwodny Avantor czda 100 G - Czytaj
4. Oranz metylowy Acros czda 10 G - Czytaj
5. Kwas siarkowy czda 95% Avantor 1000 ML - Czytaj
6. Aceton wzorzec do chromatografii gazowej Sigma Aldrich 5 ML - Czytaj
7. 1-butanol wzorzec do chromatografii gazowej Sigma Aldrich 5 ML - Czytaj
8. Kwas solny 35-38% Avantor czda 1000 ML - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Oferta na zakup i dostawę odczynników - 8 sztuk"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...