Enquiry creation date: 2019-02-11

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Contact person:

Barbara Kołodziejczyk

Phone:

e-mail: barbara.kolodziejczyk@grupaazoty.com

Enquiry No. Z159/225026

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o ofertę na wymienione produkty.
Nie dopuszcza się składania oferty na odczynniki o innych parametrach i innej produkcji niż powyżej i bez świadectw jakości.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wodoru nadtlenek Avantor czda 1000 ML - Read
2. Chlorek potasu Avantor czda 100 G - Read
3. Sodu węglan bezwodny Avantor czda 100 G - Read
4. Oranz metylowy Acros czda 10 G - Read
5. Kwas siarkowy czda 95% Avantor 1000 ML - Read
6. Aceton wzorzec do chromatografii gazowej Sigma Aldrich 5 ML - Read
7. 1-butanol wzorzec do chromatografii gazowej Sigma Aldrich 5 ML - Read
8. Kwas solny 35-38% Avantor czda 1000 ML - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Oferta na zakup i dostawę odczynników - 8 sztuk"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...