Enquiry creation date: 2019-02-12

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Contact person:

Barbara Kołodziejczyk

Phone:

e-mail: barbara.kolodziejczyk@grupaazoty.com

Enquiry No. Z161/225026

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zlecenie wykonania analiz metodami akredytowanymi w wodach gruntowych, powierzchniowych i nadosadowych:
- Cu - 82 oznaczeń
- Hg - 75 oznaczeń
- Zn - 75 oznaczeń
- Pb - 35 oznaczeń
- Cd - 35 oznaczeń
- Cr (VI) - 35 oznaczeń
- OWO - 35 oznaczeń
- WWA - 35 oznaczeń
- substancje ekstrahujące sie eterem naftowym - 13 oznaczenia
- węglowodory ropopochodne - 2 oznaczenia
Powyżej wymieniona w przybliżeniu ilość oznaczeń będzie dostarczana różnymi partiami w ciągu 2019r. Prosimy o podanie ceny jednostkowej danego oznaczenia. Cena obejmuje zwrot butelek i pudełek styropianowych. Dostarczanie wyników do 10 dni roboczych. W przypadku podzlecenia oferent gwarantuje, że oznaczenie zostanie wykonane w jego terminie ważności
 (zgodnie z cytowanymi metodykami).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cu 82 ST - Read
2. Hg 75 ST - Read
3. Zn 75 ST - Read
4. Pb 35 ST 6 Read
5. Cd 35 ST - Read
6. Cr (VI) 35 ST - Read
7. Ogólny Węgiel Organiczny 35 ST - Read
8. WWA 35 ST 5 Read
9. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 13 ST - Read
10. Węglowodory ropopochodne 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 50%
  2. Service quality - 50%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie analiz metodami akredytowanymi w wodach gruntowych i powierzchniowych, nadosadowych w 2019r - około 422 analizy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...