Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-12

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: PL8730013812

Osoba kontaktowa:

Barbara Kołodziejczyk

tel:

e-mail: barbara.kolodziejczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z161/225026

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zlecenie wykonania analiz metodami akredytowanymi w wodach gruntowych, powierzchniowych i nadosadowych:
- Cu - 82 oznaczeń
- Hg - 75 oznaczeń
- Zn - 75 oznaczeń
- Pb - 35 oznaczeń
- Cd - 35 oznaczeń
- Cr (VI) - 35 oznaczeń
- OWO - 35 oznaczeń
- WWA - 35 oznaczeń
- substancje ekstrahujące sie eterem naftowym - 13 oznaczenia
- węglowodory ropopochodne - 2 oznaczenia
Powyżej wymieniona w przybliżeniu ilość oznaczeń będzie dostarczana różnymi partiami w ciągu 2019r. Prosimy o podanie ceny jednostkowej danego oznaczenia. Cena obejmuje zwrot butelek i pudełek styropianowych. Dostarczanie wyników do 10 dni roboczych. W przypadku podzlecenia oferent gwarantuje, że oznaczenie zostanie wykonane w jego terminie ważności
 (zgodnie z cytowanymi metodykami).

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Cu 82 ST - Czytaj
2. Hg 75 ST - Czytaj
3. Zn 75 ST - Czytaj
4. Pb 35 ST 6 Czytaj
5. Cd 35 ST - Czytaj
6. Cr (VI) 35 ST - Czytaj
7. Ogólny Węgiel Organiczny 35 ST - Czytaj
8. WWA 35 ST 5 Czytaj
9. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 13 ST - Czytaj
10. Węglowodory ropopochodne 2 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 50%
  2. Jakość usług - 50%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie analiz metodami akredytowanymi w wodach gruntowych i powierzchniowych, nadosadowych w 2019r - około 422 analizy"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...