Enquiry creation date: 2019-02-11

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Contact person:

Halina Wolny

Phone:

e-mail: halina.wolny@azotychorzow.pl

Enquiry No. Z40/252244

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na następujące gazy techniczne:

1. Acetylen – ilość 8 butli

2. Argon butla 8l – ilość 3 butle

3. Argon butla 50l – ilość 7 butli

4. Tlen butla 50l – ilość 10 butli

5. Azot sprężony butla 10l – ilość 6 butli

6. Azot sprężony butla 50l – ilość 2 butle

Jest to nasze zapotrzebowanie roczne w przybliżeniu.

Proszę również o ofertę na dzierżawę butli.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Acetylen 8 ST - Read
2. argon 8l 3 ST - Read
3. argon 50l 7 ST - Read
4. tlen 50l 10 ST - Read
5. azot sprężony 10l 6 ST - Read
6. azot sprężony 50l 3 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Terms of payment - 10%
  3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry " Zakup i dostawa; Acetylen ilość 8 butli, Argon butla 8l – ilość 3 butle, Argon butla 50l – ilość 7 butli, Tlen butla 50l – ilość 10 butli, Azot sprężony butla 10l – ilość 6 butli , Azot sprężony butla 50l – ilość 2 butle"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...