Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-11

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

NIP: 8660001369

Osoba kontaktowa:

Piotr Kufel

tel:

e-mail: piotr.kufel@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z190/227974/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry.

Prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym SIWZ.

Kryteria merytoryczne:
- Cena - 80%
- Siła zamykania (kryteria inne 1)- 10 %
- Klasa efektywności energetycznej (kryteria inne 2) - 5%
- Gwarancja - 5%

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wtryskarka elektryczna nowa z wyposażeniem i forma wtryskową 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Termin płarności: min 14 dni od daty dostawy towaru do zamawiającego
  4. Koszt transporu: dostawa i rozładunek wraz ze skoleniem po stronie dostawcy.
  5. Miejsce dostawy: Zakład Chemiczny, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Kryterium inne 1 - 10%
  3. Kryterium inne 2 - 5%
  4. Gwarancja - 5%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa wtryskarki elektrycznej nowej z wyposażeniem i formą wtryskową - 1szt"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...