Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

NIP: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Tokarczyk

tel:

e-mail: malgorzata.tokarczyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z167/199883

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup i dostawa uszczelnienia mechanicznego do wyparki

1. 4" wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. schem. SK 056 sztuka 1  firmy John Crane   lub ATTK Kidawa 

2. 4" wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. schem. SK 251 sztuka 1 firmy John Crane lub ATTK Kidawa

3. 4" wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. schem. SK 255 sztuka 1 firmy John Crane lub ATTK Kidawa

4. 6" wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. schem. SK 254 sztuka 1 firmy John Crane lub ATTK Kidawa

Termin dostawy maj  2019

Informacji technicznych udziela Pan Jacek Gubernat tel. 14/6372086

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Uszczelnienie mechaniczne 4" do wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. SK056 1 ST - Czytaj
2. Uszczelnienie mechaniczne 4" do wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. SK 251 1 ST - Czytaj
3. Uszczelnienie mechaniczne 4" typ MLK4-600/4500/10 poz. SK255 1 ST - Czytaj
4. Uszczelnienie mechaniczne 6" do wyparki typ MLK4-600/4500/10 poz. SK254 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa uszczelnień mechanicznych 4" do wyparki"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...