Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-12

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

NIP: 8510205573

Osoba kontaktowa:

Tomasz Zaleski

tel:

e-mail: tomasz.zaleski@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z219/197235

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Biuro Zakupów Technicznych zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowymi złożenia oferty dotyczącej przekładni i motoreduktora.

Specyfikacja techniczna:

1. Przekładnia płaska z silnikiem typ /model/ FA77/G R37 DRN80M4/TF – 1 szt.

2. Przekładnia płaska z silnikiem typ /model/ FA77/G R37 DR63L4/TF - 1 szt.

3. Przekładnia płaska z silnikiem typ /model/ FA67/G DRN100L4 - 1 szt.

4. Motoreduktor walcowy typ /model/ R77 DRN112M4/TF - 1 szt.

W załączeniu parametry techniczne przekładni i motoreduktora.

Termin dostawy : 2-3 tygodni

Uwaga!

I. Oferent zobowiązany jest załączyć ofertę merytoryczną zawierającą :

1.Typ, model nazwę wytwórcy oferowanego motoreduktora, przekładni

2.Pełne parametry techniczne : przekładni, motoreduktora wraz z silnikiem

3.Załączyć karty katalogowe z wymiarami zabudowy oferowanych przekładni i motoreduktora

4.W ofercie należy bezwzględnie potwierdzić:

- oferowane: przekładnie, motoreduktor są nowe, nieużywane, nieregenerowane i pochodzą z bieżącej produkcji 2018/2019r

- posiadają trwałe i czytelne tabliczki znamionowe /nie dopuszcza się tabliczek w postaci naklejek/ zawierające następujące dane: nazwę wytwórcy, typ, model, nr fabryczny, parametry techniczne, rok produkcji, tabliczka silnika musi zawierać dodatkowo znak CE.

- dostawca dostarczy obowiązkowo do oferowanych wyrobów : DTR, Świadectwo kontroli jakości, Kartę gwarancyjną, Deklarację włączenia maszyny nieukończonej/oryginalne w kolorze wystawione przez wytwórcę motoreduktora, przekładni/.

- okres gwarancji : wymagane min 12 miesięcy

5. Pełne warunki handlowe :

- cenę

- termin dostawy

- warunki płatności

- warunki dostawy /transport/

- termin ważności oferty


Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Tomasz Zaleski

tel: + 48 91 317 4678; fax: + 48 91 317 4312

kom: + 48 887 744 423

tomasz.zaleski@grupaazoty.com

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Fedak Edward

tel: + 48 91 317 48 55

edward.fedak@grupaazoty.com


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. MOTOREDUKTOR WALCOWY R77 DRN112M4/TF 1 ST UR000151673 skanowanie.pdf
Czytaj
2. PRZEKŁADNIA FA67/G DRN100L4 Z SILNIKIEM 1 ST UR000151672 skanowanie.pdf
Czytaj
3. PRZEKŁADNIA FA77/G R37DR63L4/TF Z SILNIK 1 ST UR000151627 skanowanie.pdf
Czytaj
4. PRZEKŁADNIA FA77/G R37DRN80M4/TF Z SILN. 1 ST UR000151614 skanowanie.pdf
Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa przekładni i motoreduktora w ilości 4 szt"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...