Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-12

Zakłady Azotowe Chorzów S.A

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

NIP: 6270011643

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Lisowicz

tel:

e-mail: krzysztof.lisowicz@azotychorzow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z75/225589

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wymianę drzwi aluminiowych (1 szt.) na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wymiana drzwi aluminiowych 1 ST - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Termin płatności: 60 dni

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 60%
  2. Gwarancja - 30%
  3. Rozwiązanie techniczne - 10%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wymiana drzwi aluminiowych (1 szt.) na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.