Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-12

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

NIP: 8660001369

Osoba kontaktowa:

Beata Wawrzyk

tel:

e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z255/227972

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakup i dostawa wyrobów aluminiowych w ilości 924,24 kg

Blacha w gat. 1050A
Kątownik gat. 6060/6063
Rury aluminiowe gat. 6060

Oferty proszę przesłać do 15.02.2019 r. do godz. 10.00

Kryteria formalne:

Transport po stronie dostawcy

Miejsce dostawy: Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek

Forma płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:

Cena - 80%

Termin dostawy - 20%

Postępowanie odbywać się będzie dwu etapowo-: oferta i aukcja elektroniczna

W sprawach technicznych - Adam Kwiatkowski - 726 180 008

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha aluminiowa gr. 4 x 1000 x 2000 216 KG - Czytaj
2. BLACHA ALUMINIOWA # 5x1000x2000 300 KG - Czytaj
3. KĄTOWNIK ALUM 80 X 80 X 8 196.8 KG - Czytaj
4. KĄTOWNIK ALUM. 50 X 50 153.6 KG - Czytaj
5. RURA ALUMINIOWA 57x3 8.22 KG - Czytaj
6. RURA ALUM. FI 200 X 5 49.62 KG - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  4. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin dostawy - 20%

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa wyrobów aluminiowych w ilości 924,24 kg"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...