Enquiry creation date: 2019-02-12

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Contact person:

Beata Wawrzyk

Phone:

e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com

Enquiry No. Z255/227972

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakup i dostawa wyrobów aluminiowych w ilości 924,24 kg

Blacha w gat. 1050A
Kątownik gat. 6060/6063
Rury aluminiowe gat. 6060

Oferty proszę przesłać do 15.02.2019 r. do godz. 10.00

Kryteria formalne:

Transport po stronie dostawcy

Miejsce dostawy: Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek

Forma płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:

Cena - 80%

Termin dostawy - 20%

Postępowanie odbywać się będzie dwu etapowo-: oferta i aukcja elektroniczna

W sprawach technicznych - Adam Kwiatkowski - 726 180 008

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Blacha aluminiowa gr. 4 x 1000 x 2000 216 KG - Read
2. BLACHA ALUMINIOWA # 5x1000x2000 300 KG - Read
3. KĄTOWNIK ALUM 80 X 80 X 8 196.8 KG - Read
4. KĄTOWNIK ALUM. 50 X 50 153.6 KG - Read
5. RURA ALUMINIOWA 57x3 8.22 KG - Read
6. RURA ALUM. FI 200 X 5 49.62 KG - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa wyrobów aluminiowych w ilości 924,24 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...