Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-02-12

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

NIP: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Jasiński

tel:

e-mail: gjasinski@policeserwis.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z52/215572

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry
Mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn. Czyszczenie gazociągów wentylatorów- prace postojowe na PN-3, linia A - czyszczenie techn. wewnętrznej powierzchni gazociągów ciągu B 33G-104/106/108 wraz ze skrzyniami pyłowymi i stożkami cyklonów. Prace należy wykonać metodą alpinistyczną


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Czyszczenie gazociągów wentylatorów- prace postojowe na PN-3, linia A 1 KPL - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  3. Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Rozliczenie: kosztorys powykonawczy
  6. Wizja lokalna - wymagana

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 90%
  2. Referencje - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

Prace  należy wykonać metodą alpinistyczną.

Zamawiający wymaga potwierdzenia prawidłowego wykonania co najmniej 1 zadania o tożsamym bądź podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 10 tys. zł.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie gazociągów wentylatorów- prace postojowe na PN-3, linia A"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...