Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Contact person:

Urszula Górniak

Phone:

e-mail: urszula.gorniak@grupaazoty.com

Enquiry No. Z39/227975

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Malowanie linii skrajni torowisk na placu przeładunkowym i drodze dojazdowej w Centrum Usług Kolejowych w Rzędowie.

Farba drogowa żółta.
Długość: 836 mb, grubość 15 cm.

Wymagane  warunki realizacji usługi:
Termin realizacji usługi:  30.04.2019 rok
Gwarancje: 12 m-cy

Kryteria formalne:

Transport po stronie dostawcy.

Forma płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Postępowanie odbywać się będzie dwu etapowo- oferta i aukcja elektroniczna


    W sprawach technicznych  -   Leszek Gul - tel. : 784 025 656

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Malowanie linii skrajni torowisk na placu przeładunkowym i drodze dojazdowej w Centrum Usług kolejowych w Rzędowie. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Malowanie linii skrajni torowisk na placu przeładunkowym i drodze dojazdowej w Centrum Usług Kolejowych w Rzędowie."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offer



Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...