Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Contact person:

Magda Kromulska

Phone:

e-mail: mkromulska@policeserwis.com

Enquiry No. Z139/278403

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwa: Remont napędu mieszalnika 305 BY-PN1.

Termin realizacji prac :  do dnia 20.08.2019 r. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest Pan Michał Potapiński tel. 785 787 422, mail: mpotapinski@policeserwis.com.


Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajda Państwo w załączonych dokumentach. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługa Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont napędu mieszalnika 305 BY-PN1. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Termin płatności: 45 dni
  5. Spełnianie ogólnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Ogólnych Zasadach udziału w postępowaniu
  6. Akceptacja Ramowych Warunków Umów oraz OWRU

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry " Remont napędu mieszalnika 305 BY-PN1."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...