Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Contact person:

Beata Wawrzyk

Phone:

e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com

Enquiry No. Z272/227972

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakup i dostawa azotu ciekłego w cysternach w ilości 110 ton
Proszę o przesłanie oferty cenowej na azot jak również na opłaty dodatkowe w formie załącznika do formularza oferty.

Realizacja dostaw sukcesywnie po wywołaniu telefonicznym na rok 2019

Miejsce dostawy: Zakład Chemiczny ; Dobrów 8 ; 28-142 Tuczępy

Ofertę należy złożyć do : 27.03.2019 do godz. 10.00

Forma płatności : przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej wystawionej faktury do Zamawiającego

Kryteria oceny:

Cena - 100%


Postępowanie odbywać się będzie dwu etapowo- oferta i aukcja elektroniczna

W sprawach technicznych - Paweł Bolon - 15 864 91 81Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Azot ciekły dostarczany w cysternach - realizacja po wywołaniu telefoncznym na rok 2019 110 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawaazotu ciekłego w cysternach w ilości 110 Mg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...