Enquiry creation date: 2019-03-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Contact person:

Ryszard Szarzyński

Phone:

e-mail: ryszard.szarzynski@grupaazoty.com

Enquiry No. Z49/198019

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że jest zainteresowana zakupem: 50 szt. big bagów a'1000 kg bez nadruku o poniższych wymiarach:

1. cztery uchwyty, jednorazowego użytku,

2. tkanina polipropylenowa niepowlekana o gramaturze powyżej 140 g/m2

3. Wymiary: 90 cm x 90 cm x 120 cm + uchwyty 25 cm

4. dno: płaskie,

5. SWL: 1000 kg

Dostawa do 05.04.2019, przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę: termin realizacji oraz zgodność parametrów opakowania.

Informujemy, ze w Grupie Azoty ZAK S.A. wprowadzono nowe narzędzie usprawniające proces negocjacji, jakim jest platforma zakupowa. W związku z tym cała korespondencja jak również składanie ofert odnośnie postępowania, którego dotyczy zaproszenie odbywać się będzie poprzez platformę zakupową, wybór Dostawcy będzie postępowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:

1. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej zawierającą: cenę w PLN/ sztukę, termin dostawy , termin płatności (sugerowany termin płatności: 60 dni) oraz warunki dostawy wg INCOTERMS 2010. Szczegółowych informacji na temat specyfikacji udziela Ryszard Szarzyński, tel. 77 481 3259, email:ryszard.szarzynski@grupaazoty.com ,

2. W drugim etapie z Oferentami spełanijącymi wymagania w zapytaniu ofertowym przeprowadzone zostaną negocjacje w drodze licytacji poprzez platformę zakupową, których przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert.

3. Negocjacje planowane są w dniu 25.03.2019 r.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.

6 Postępowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.

8. Prosimy o zapoznanie się załączonej klauzuli informacyjnej i przesłanej jej wraz z ofertą.

Zapraszamy do złożenia oferty handlowej do dnia 25.03.2019r do godziny 12,00

Z poważaniem,

Ryszard Szarzyński

GRUPA AZOTY ZAK S.A. ,

Biuro Zakupów Surowców,

tel: +48 77 481 32 59, kom. +48 695 380 883.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Big bag a''1000 kg bez wkl , 4 uchwyt 50 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa big bagów a' 1000 kg bez nadruku, 4 uchwytowe, bez wkładki PE w ilości 50 sztuk, dostawa 13/14 tydzień 2019."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2019-03-25 11:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...