Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z85/202328

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wykonanie robót branży elektrycznej - Projekt nr 971 pod nazwą: Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Przekazanie dokumentacji nastąpi po przesłaniu wypełnionego oświadczenia na adres wskazany w Części A - SIWZ pkt. 5.1


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego prac określonego SIWZ nr BOI/3-2240/548/2019 z dnia 12.08.2019r. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie robót branży elektrycznej, na budowę instalacji siły o napięciu 230/400V, oraz budowę instalacji oświetlenia, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych dla obiektu K-61 hala sezonowania Etap II."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...