Enquiry creation date: 2019-08-13

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8732594457

Enquiry No. Z123/237517

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na sprzedaż 2 szt. prasy do cewek typ PHC-33Aj i zaprasza do składania ofert.

Specyfikacja oferowanego przedmiotu:

Prasa hydrauliczna wraz z szafą sterowniczą i kompletem kształtowników 2 szt.

Informacje dotyczące dostawy:

Demontaż, załadunek i transport po stronie kupującego.

Sugerowany termin odbioru:

31.08.2019

­Aukcja internetowa:

Po weryfikacji ofert, drugim etapem wyboru kupca będzie aukcja internetowa, która odbędzie się 21.08.2019 o godz. 10:00.

Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Po zakończeniu aukcji internetowej, swoją ofertę należy potwierdzić mailowo na adres bp.automatyka@grupaazoty.com

Zarówno niniejsze zapytanie ofertowe, jak i ewentualna aukcja internetowa nie są równoznaczne z zamówieniem i nie powodują powstania żadnych zobowiązań ze strony zamawiającego.Dodatkowe informacje:

W sprawach merytorycznych związanych ze szczegółami przedmiotu zamówienia:

Piotr Dubiniak

tel. 785 700 278 (w godz. 7:00-15:00)

e-mail: piotr.dubiniak@grupaazoty.com

W sprawach proceduralnych i formalnych związanych ze składaniem oferty:

Agnieszka Tyczyńska

tel. 785 700 490 (w godz. 7:00-15:00)

e-mail: bp.automatyka@grupaazoty.com

W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57;
e-mail: helpdesk@logintrade.net

Składanie i ważność ofert:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków ujętych w treści zamówienia.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. prasa do cewek typ phc 33a wraz z szafą sterowniczą i kompletem kształtowników 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Sprzedaż dwóch pras do cewek typ PHC-33A"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...