Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Enquiry No. Z311/198553

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty i jednocześnie informuje, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów.


     

Specyfikacja techniczna:

1.Wał mieszadła wg rysunku nr B.82a.00.01 - 2 szt.

Materiał: stal gat.H18N10MT (1.4571) z atestem 3.1.

2.Mieszadło śmigłowe trójłopatowe d=240mm wg rysunku B.82a.00.06 – 2 szt.

Materiał : stal gat.1H18N9T (1.4541) z atestem 3.1.

Wymagania dodatkowe:

- świadectwo kontroli jakości wyrobu

- atest materiałowy 3.1

- gwarancja : min 12 miesięcy

- termin realizacji: max 6 tygodni

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. WAŁ MIESZADŁA RYS.B.82a.00.01;P.82a;75d5 2 ST - Read
2. MIESZADŁO ŚMIGŁOWE D=240 MM POZ.82A 2 ST UR000150149 Read

Additional formal conditions:

Prosimy o uwzględnienie w ofercie następujących informacji:

1. Warunki cenowe – ostateczna cena

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, prosimy o podanie informacji dotyczących zasad rozliczenia. Proponujemy kurs średni wg tabeli A/NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

2. Okres obowiązywania oferty w 2019 roku

3. Warunki płatności / termin, forma - preferowane: przelew 30 dni od daty wpływu faktury

4. Warunki dotyczące upustów

5. Termin realizacji

6. Warunki dostawy - preferowane: DAP Police

7. Warunki gwarancji

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Józef Chomyszyn – jozef.chomyszyn@grupaazoty.com

tel.+48 91 317 3893; Fax.+48 91 317 1649

tel.kom.+48 519 501 563

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Edward Fedak – edward.fedak@grupaazoty.com

tel.+48 91 317 4855

tel.kom +48 519 501 557


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa wału mieszadła i mieszadło śmigłowe - 4sztuka wg. specyfikacji w opisie produktu."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...