Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z52/260417

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na wykonanie remontu 6 kabin prysznicowych i zaprasza do składania ofert.       1.Przedmiot zamówienia :

Wykonanie remontu 6 kabin prysznicowych w budynku administracyjno – socjalnym F – 50 na wydziale Remontów i Wyładunków G.A. KOLTAR Sp. z o.o

2. Zakres prac :

- demontaż drzwi kabin prysznicowych

- demontaż brodzików wraz z podmurówką

- wymiana kanalizacji

- montaż odpływów liniowych

- ułożenie płytek ceramicznych

- montaż drzwi kabin prysznicowych

3. Dodatkowe informacje i uwagi :

-termin wykonania prac : IV kwartał 2019r

- wykonawca zapewnia wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania w/w zakresu prac .

- wykonawca zapewnia usunięcie i utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji remontu .

- dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac .

- ofertę należy złożyć w cenie ryczałtowej netto, oraz dołączyć do niej oświadczenie z przeprowadzonej wizji lokalnej.

4.Dane kontaktowe i forma przekazu informacji :

Informacji udziela w dni robocze w godz.7:00 – 15:00 

Jerzy Jezior – tel. 14 637 35 79 

mail: Jerzy.Jezior@grupaazoty.com

mobile: 726-150-008 Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

="msonormal">


="msonormal">="msonormal">="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie remontu 6 kabin prysznicowych 1 LE - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie remontu 6 kabin prysznicowych "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...