Enquiry creation date: 2019-08-14

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z185/278403

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwa: Naprawa w stali reaktorów w trakcie postoju PF2 – Spawanie, napawanie, wymiana płaszcza.

Termin realizacji prac : do 04.09.2019 Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących kwestii technicznych i merytorycznych jest p.   Jarosław Lipnicki tel. +48693 932 887 , mail: jlipnicki@policeserwis.com


Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajda Państwo w załączonych dokumentach. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługa Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Naprawa w stali reaktorów w trakcie postoju PF2 – Spawanie, napawanie, wymiana płaszcza. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Akceptacja Ramowych Warunków Umów oraz OWRU
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Termin płatności: 45 dni
  6. Spełnianie ogólnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Ogólnych Zasadach udziału w postępowaniu

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Naprawa w stali reaktorów w trakcie postoju PF2 – Spawanie, napawanie, wymiana płaszcza."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...