Enquiry creation date: 2020-04-02

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z55/288916/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 2.04 – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 10.04.2020 r. do godz. 14:00.
Aktualizacja 1.04 – Zamawiający zamieścił plik Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizował Załącznik nr 1 w poz. 2, 3, 73, 79-83.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.

Specyfikacja techniczna oraz potrzeby ilościowe, zostały określone w załącznikach nr 1 oraz 1.1-1.4.

Grupa Azoty ZAK S.A.:

- dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pozycje;

- dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie producentów oferowanych produktów, poza pozycjami wskazanymi przez Zamawiającego;

- zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego dostawcy armatury stanowiącej przedmiot Zamówienia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa armatury zgodnie z załączonym wykazem 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa armatury zgodnie z załączonym wykazem "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...