Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
1. Remont kabin natryskowych w obiekcie W-114 2021-01-21 13:45 (updated: 2021-01-21 18:02) 2021-01-28 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
2. Zakup i dostawa uszczelnienia mechanicznego 60A12/D0-QYT1MG i 0430/2100/K/BP/540C po szt.4 2021-01-21 15:33 2021-01-28 13:00 Grupa Azoty S.A.
3. Zakup i dostawa odwadniacza bimetalicznego, kołnierzowego DN50 PN40 (1 szt.) 2021-01-21 14:47 2021-01-28 15:30 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
4. 07/PM/2021 - Wykonanie remontu przepompowni i czerpni wody morskiej na terenie Grupy Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o. 2021-01-19 11:17 (updated: 2021-01-21 14:43) 2021-02-08 12:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
5. Zakup i dostawa zestawu naprawczego zadławień Garlock ( CPI) do sprężarki D4Y nr 2, zgodnie z wykazem - 1 zest. 2021-01-21 14:38 2021-01-28 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
6. Zakup i dostawa: akumulator do radiotelefonu Motorola - 3 szt. 2021-01-21 14:37 2021-01-27 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
7. Zakup z wykonaniem i dostawą pieczątek fotopolimerowych w automatach typu Wagraf 2, Wagraf 3, Wagraf 4 w okresie 02.02.2021r.- 02.02.2024r - ok. 200 szt. 2021-01-21 14:30 2021-01-27 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
8. Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mocowań półek absorbera F-105 w Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy 2021-01-21 14:29 2021-02-12 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
9. Zakup i dostawa zestawu naprawczego zadławień Garlock ( CPI) do sprężarki K-131 wg tabliczki znamionowej - 1 zest. 2021-01-21 14:29 2021-01-28 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
10. Zakup i dostawa oleju do przekładni hydrokinetycznych Shell Tegula V 32 (1045 l) 2021-01-21 14:24 2021-01-28 15:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
11. Zakup i dostawa dolnopłuka GEBERIT AP140 w ilości 2 szt. 2021-01-21 14:15 2021-01-28 11:30 Grupa Azoty S.A.
12. Zakup i dostawa kłódek żeliwnych różne wymiary w ilości 20 szt. 2021-01-21 13:52 2021-01-28 11:00 Grupa Azoty S.A.
13. Zakup i dostawa - Etykiety samop. ADR/RID 30/1212 - 200szt, Etykiety samop. ADR/RID Isobutanol - 200szt, Etykiety samop. ADR/RID Ognik - 200szt, Etykiety samop. ADR/RID Ognik 1212 - 200szt 2021-01-21 13:50 2021-01-26 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
14. Zakup i dostawa Materiałów PP (Płyty - 14szt, Drut - 12kg) 2021-01-21 13:44 2021-01-28 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
15. Zakup - Filtr G3 w ramce metalowej 610X610X193MM - 12 szt; Filtr mas w metalowej obudowie 610X610X292MM - 12 szt 2021-01-15 09:57 (updated: 2021-01-21 13:41) 2021-01-26 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
16. Zabudowa 4 agregatów pompowych firmy SULZER w miejsce eksploatowanych pomp roztworów węglanu potasu (formuła EPC) 2020-11-24 10:43 (updated: 2021-01-21 13:40) 2021-01-28 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
17. Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA związanych z wymianą Turbozespołu TG-1 (34MW) w Zakładzie Elektrociepłowni Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy”. 2021-01-18 12:21 (updated: 2021-01-21 13:38) 2021-02-17 23:59 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
18. Zakup i dostawa rury spustowej PVC-U fi 100 z kielichem w ilości 5 szt. 2021-01-21 13:32 2021-01-28 10:00 Grupa Azoty S.A.
19. Zakup i dostawa: kątowniki 1.4301 - 654kg 2021-01-21 13:29 2021-01-26 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
20. Dostawa i zakup: Rozdzielacze szklane gruszkowe - 3 szt. 2021-01-21 13:24 2021-01-28 10:00 Grupa Azoty S.A.
21. Zakup i dostawa: blachy , rury 1.4539 - 260kg 2021-01-21 13:24 2021-01-26 14:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
22. Zakup i dostawa: Części zamienne do pompy 50KCZ40 w ilości 46 szt. 2021-01-21 13:13 2021-01-28 13:00 Grupa Azoty S.A.
23. Dostawa i montaż ślusarki stalowej w budynku instalacji stężonego kwasu azotowego oraz rozdzielni elektrycznej na terenie Grupa Azoty S.A” 2021-01-21 13:05 2021-02-02 10:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
24. Zakup, dostawę i montaż: Dmuchawy napowietrzające - szt. 2 2021-01-21 13:03 2021-01-28 12:00 Grupa Azoty S.A.
25. Projekt bazowy modernizacji węzła destylacji z kolumną 3-1170 2021-01-21 12:56 2021-02-15 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
26. Zakup i dostawa: blachy 5 Alloy 625 - 100szt., 5 1.4539 - ark. 1 x 2m 2021-01-21 12:48 2021-01-26 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
27. Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników i rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz dostawa i montaż armatury i pomp - kpl. 1 2021-01-21 12:29 2021-01-28 10:00 Grupa Azoty S.A.
28. Zakup i dostawa pieca muflowego FCF 5SHP, 1 sztuka 2021-01-21 12:26 2021-01-28 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
29. Zakup i dostawa przetwornika różnicy ciśnień ze zbloczem - łącznie 1szt. 2021-01-21 12:26 2021-01-28 11:00 Remzap
30. Zakup i dostawa zacisków uziemiających VESX90/CAB1GS10M - 7 szt. 2021-01-21 12:26 2021-01-28 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
31. Budowa i dostawa wozu strażackiego dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. 2021-01-21 12:26 2021-02-08 10:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
32. Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej w budynku instalacji stężonego kwasu azotowego oraz rozdzielni elektrycznej na terenie Grupa Azoty S.A 2021-01-21 12:25 2021-02-02 10:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
33. Zakup i dostawa filtrów kasetowych w ilości 30 szt 2021-01-21 12:17 2021-01-28 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
34. Ręczny wciągnik łańcuchowy 2-3508 do demontażu i montażu silników elektrycznych pomp 2-3225 A/B 2021-01-21 12:16 2021-02-12 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
35. Usługa - Modernizacja budynku D45 - wymiana świetlików. 2021-01-21 12:15 2021-01-28 09:00 Remzap
36. Zakup i dostawa przepływomierza magnetycznego - łącznie 1szt. 2021-01-21 11:30 2021-01-28 10:00 Remzap
37. Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2021 roku na Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast 2021-01-21 11:18 2021-02-11 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
38. Wykonanie prac budowlanych w budynku F-59 (architektura do poziomu +7,15 m), w ramach zadania inwestycyjnego „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla instalacji Kwasu Azotowego obiekt F-59 na terenie Grupa Azoty S.A” 2021-01-21 11:08 2021-01-28 11:00 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
39. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej – część wewnętrzna węzła absorpcji instalacji odsiarczania spalin IOS Grupie Azoty - Tarnów 2021-01-21 11:02 2021-01-28 09:00 Grupa Azoty S.A.
40. Zakup i dostawa - bariera harmonijkowa mocowana do ściany - 1 szt. 2021-01-21 10:49 2021-01-29 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
41. Dostawa i zakup: Worki do poboru gazu Linde Plastigas 27 l.- 3 szt. 2021-01-18 14:57 (updated: 2021-01-21 10:36) 2021-01-25 10:00 Grupa Azoty S.A.
42. Zakup i dostawa uszczelnienia mechanicznego w ilości 1 szt 2021-01-21 10:18 2021-01-28 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
43. Zakup i dostawa: tuleje skórowane ZlNi20Si5Cr3, ZlSi15 - 4szt. 2021-01-21 09:22 2021-01-26 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
44. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. w Policach 2020-12-22 15:31 (updated: 2021-01-21 09:20) 2021-01-26 11:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
45. Zakup i dostawa – hydrant nadziemny DN-100 PN-10 H=1900 - 20 szt. 2021-01-20 10:23 (updated: 2021-01-21 09:19) 2021-01-27 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
46. Zakup i dostawa wyrobów hutniczych: kolano - 1 szt. kołnierz -5 szt. rura -85 MB. blacha -188 kg. ceownik - 254 kg. kątownik - 32 kg w gat. S235JR , gat. 1.4539, gat. 1,4404 Atest 3.1 2021-01-19 12:47 (updated: 2021-01-21 09:06) 2021-01-26 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
47. Zakup i dostawa rękawic ochronnych -246 par. 2021-01-21 08:46 2021-01-28 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
48. Usługa wykonania napraw zestawów kołowych 2021-01-20 07:45 (updated: 2021-01-21 08:08) 2021-02-03 08:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
49. Zakup foteli biurowych Fotel FURY Avenger S 2021-01-21 07:46 2021-01-25 10:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
50. Zakup i dostawa odwadniacza pływakowego - z pływakiem swobodnym, kołnierzowy, poziomy, DN40 PN25/40 (2 szt.) 2021-01-20 14:51 2021-01-27 15:20 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.