Zapytania ofertowe

Nazwa, treść, produkty

Zamawiający

Data publikacji zapytania od: do:

Termin składania ofert od: do:

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
1. Długopis reklamowy z logotypem 2018-07-16 17:23 2018-07-27 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
2. Zakup i dostawa mebli biurowych -.25 szt. 2018-07-16 15:24 2018-07-19 16:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
3. Dostawa i montaż taśmy stalowej, kwasoodpornej Sandvik Process Systems ze zmianą nazwy na IPCO (Industrial Processing Company) 1400SAF do krystalizatora siarki pastylkowanej 2018-07-16 14:39 2018-07-30 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
4. Zakup i dostawa - fosforan trójsodu techniczny - 250 kg 2018-07-16 14:30 2018-07-17 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja węzła Benfielda w Wydziale Gazu Syntezowego, w Jednostce Biznesowej Oxoplast na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 2018-07-04 16:04 (zaktualizowano: 2018-07-16 14:06) 2018-08-02 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
6. "Remont dachu budynku G-45 (część niższa budynku)." 2018-07-16 14:01 2018-07-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
7. Przetarg nieograniczony na serwis podsystemów serwerowni Grupy Azoty ZAK S.A. 2018-07-16 13:46 2018-07-30 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
8. Zakup i dostawa – radiotelefon MOTOROLA DP4601E – 15 kpl. 2018-07-16 13:23 (zaktualizowano: 2018-07-16 13:30) 2018-07-19 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
9. Zakup i dostawa elementów nietypowych orurowania - łącznie 55 sztuk 2018-07-16 13:28 2018-07-20 07:00 REMZAP Sp. z o.o
10. Zakup i dostawa elementów orurowania - łącznie 350 sztuk 2018-07-16 13:20 2018-07-20 07:00 REMZAP Sp. z o.o
11. Zakup i dostawa – Taśma PP 190 90 - 40 km 2018-07-16 13:09 2018-07-18 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
12. Modernizacja klatki schodowej w budynku E-40." 2018-07-16 13:05 2018-07-27 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
13. Zakup i dostawa 1 sztuki motoreduktora SWE KA67 DT90L4/BMG 2018-07-16 12:37 2018-07-19 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
14. „Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego T5 na instalacji załadunku siarki (GGZ)”. 2018-07-16 12:24 2018-08-01 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
15. Realizacja zadania „Zwiększenie zdolności produkcji roztworów mocznika i rozbudowa bazy magazynowej” 2018-07-16 12:19 2018-08-03 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
16. Urządzenie spawalnicze EWM – TITAN XQ 350 2018-07-16 11:58 2018-07-20 10:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
17. Wykonanie i montaż oznaczeń pomieszczeń, urządzeń, rurociągów, armatury i pomiarów związanych z Turbozespołem upustowo-kondensacyjnym TG-2 o mocy elektrycznej 37 MW. 2018-07-16 11:51 2018-07-25 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
18. Usługa wykonania i dostawy czapek baseballowych- z haftowanym logo 2018-07-16 11:28 2018-07-23 12:00 REMZAP Sp. z o.o
19. Zakup i dostawa materiałów elektrycznych - 903 szt oraz przewodów i kabli - 1400 m 2018-07-16 11:27 2018-07-23 11:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
20. Remont torów kablowych suwnicy KONE 210. 2018-07-16 11:10 2018-07-30 12:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
21. Wykonanie usługi remontu silnika Sh355H4 200kW 6kV do pompy 150CH600 (3P1) 2018-07-16 11:09 2018-07-31 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
22. Dostawa odzieży roboczej,obuwia oraz środków ochrony osobistej na 2018 i 2019 rok w ilościach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego 2018-07-16 10:40 2018-07-31 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
23. Wykonanie instalacji przeładunkowo - magazynowej popiołów 2018-07-12 10:58 (zaktualizowano: 2018-07-16 10:35) 2018-07-27 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
24. Zakup i dostawa Urządzenia Spawalniczego Esab Rebel 215 - 1szt. 2018-07-16 10:15 2018-07-19 10:20 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
25. Projekt nr 220005642/PPN1/18 pt. Remont rezerwowego wirnika turbiny parowej Allen – branża mechaniczna. 2018-07-06 15:05 (zaktualizowano: 2018-07-16 10:01) 2018-07-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
26. Remont kapitalny toru nr 102 na bocznicy kolejowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2018-07-16 09:51 2018-07-30 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
27. Zakup i dostawa sączki jakościowe średnie 10op, sączki jakościowe miękkie 10op, papierki wskaźnikowe pH 1-14 6 op oraz sączki WHATMAN 5op. 2018-07-16 09:39 2018-07-19 08:00 Grupa Azoty S.A.
28. Zakup i dostawa: pipeta automatyczna 1 szt. 2018-07-16 09:36 2018-07-19 11:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
29. Dostosowanie stanowiska rozładunku autocystern z siarką do załadunku oleum w formule "pod klucz" 2018-07-16 09:07 2018-07-30 10:00 Grupa Azoty S.A.
30. 100/UP/UM/2018 - Wykonanie naprawy słupa w hali magazynowej nr 1 2018-07-16 08:45 2018-07-25 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
31. Zakup i dostawa spawarki inwertorowej - 3 sztuki 2018-07-16 08:37 2018-07-19 09:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
32. 104/UP/UM/2018 - Naprawa elewacji hali magazynowej nr 4 2018-07-16 08:31 2018-07-25 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
33. 105/UM/2018 - Wykonanie prac remontowych zsypów ciągów technologicznych 2018-07-16 08:23 2018-07-19 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
34. 111/UM/2018 - Wykonanie remontu sprężarki śrubowej BOGE S220 nr 6 2018-07-16 08:14 2018-07-25 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
35. 99/UM/2018 - Wykonanie i dostawa 50 szt. kubełków elewatora B=800 2018-07-16 07:56 2018-07-23 14:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
36. Zakup i dostawa części do wózków widłowych Hyster - 228szt. 2018-07-16 07:46 2018-07-18 10:00 Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory sp. z o.o.
37. Projekt nr 250005712/PPN3/18 pt. Modernizacja stropów budynku H-66/310 według dokumentacji B-06.01-37.00 rew.2 nr inw. 101000056. 2018-07-09 11:11 (zaktualizowano: 2018-07-16 07:45) 2018-07-23 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
38. Zakup i dostawa uszczelek typu "Oring" z Vitonu i Karlezu, 28 poz. ogółem 795 szt. 2018-07-16 06:47 2018-07-18 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
39. Zakup - armatura kwasoodporna inwestycja Formalina 54 pozycjie , 229 szt - PO/ 2018-07-13 15:46 2018-07-17 11:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
40. Zakup i dostawa smaru wysokotemperaturowego K-NATE NLGI 2 firmy NCH Kernite - ilość 1 karton zawierający 12 naboi ( 440 gram) 2018-07-13 15:20 2018-07-17 16:00 Grupa Azoty S.A.
41. Zakup i dostawa środka do usuwania mazutu Big Orange firmy ZEP - ilość 2 kartony zawierające 12 szt aerozol ( 800 ml) 2018-07-13 14:56 2018-07-17 15:00 Grupa Azoty S.A.
42. Zakup i dostawa smaru łańcuchowego CB 5 firmy ORAPI opak. 650 ml 2018-07-13 14:32 2018-07-17 15:00 Grupa Azoty S.A.
43. Oferta handlowa z dostawą:worki filtracyjne 125x2440 mm ilość 46 sztuk, worki filtracyjne 125x1830mm 8 sztuk 2018-07-12 12:29 (zaktualizowano: 2018-07-13 14:21) 2018-07-26 11:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
44. Rozbudowa składowiska odpadów "za rzeką Biała" o wydzieloną część przeznaczoną do składowania odpadów o kodzie 170605* - materiały budowlane zawioerające azbest. 2018-07-13 14:03 2018-07-30 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
45. Dostawa 1 sztuki mobilnej pompy do substancji niebezpiecznych typu GUP 3-1,5 zgodnie z DIN 14427 2018-07-13 13:50 2018-07-27 15:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
46. Zakup i dostawa materiałów elektrycznych - oświetlenie - oprawa 12 szt. f-my Disano 2018-07-13 13:49 2018-07-20 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
47. Remont pomieszczeń łazienki, szatni i jadalni w budynku hali remontu cystern w Grzybowie 2018-07-12 08:37 (zaktualizowano: 2018-07-13 13:49) 2018-07-26 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
48. Zakup ubrań gazoszczelnych dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA-12 sztuk 2018-07-13 13:41 2018-07-20 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
49. Zakup i dostawa materiałów budowlanych: Cegła - 3800 szt. 2018-07-13 13:40 2018-07-20 14:00 Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
50. Zakup galanterii skórzanej Puccini ze znakowaniem - 100 szt. 2018-07-13 13:40 2018-07-23 15:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.