Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
1. Zakup i dostawa zestawu hamulcowego SEW BE1; 400AC; 10 NM – 4 szt. zgodnie ze specyfikacją + skan tabliczki znam. – Zał. nr 1 - SIWZ nr BOR15/285/2023. 2023-03-31 13:28 (updated: 2023-03-31 15:32) 2023-04-07 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
2. Obsługa serwisowa i weryfikacja przepływomierza elektromagnetycznego w miejscowości 11-040 Dobre Miasto 2023-03-31 13:26 2023-04-07 14:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
3. 25452 - Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji uzwojenia stojana generatora synchronicznego typ: GT-2-6-06, nr 13224701, w stanie nagrzanym bezpośrednio po wyłączeniu z ruchu. 2023-03-31 13:22 2023-04-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
4. Przetarg 163/P/2022 Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i p.poż oraz usługa: prania, naprawy, konserwacji i unieszkoliwiania/utylizacji odzieży dla GA S.A. Tarnów 2023-01-17 12:36 (updated: 2023-03-31 13:13) 2023-04-12 10:00 Grupa Azoty S.A.
5. Wycena prac projektowych - miejscowość Nojewo, gmina Pniewy 2023-03-31 13:10 2023-04-11 13:00 Agrochem Puławy Sp. z o.o.
6. Zakup i dostawa zasuw nożowych VIXA-12 DN350 (3 szt.) 2023-03-31 12:58 2023-04-05 09:30 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Zakup i dostawa wyrobów metalowych: śrub, nakrętek i prętów gwintowanych - 7512 szt. zgodnie z załączonym zestawieniem. 2023-03-31 12:43 2023-04-07 13:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
8. Zakup i dostawa sonda pH 6szt.. - zgodnie z SIWZ BOR14/285/2023 2023-03-31 12:36 2023-04-07 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
9. Zakup i dostawa Silnik elektryczny o mocy 250kW; 400V; 50 Hz; 1szt. - zgodnie z BOR14/286/2023 2023-03-31 12:23 2023-04-12 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
10. Urządzenie wielkoformatowe (PLOTER) 2023-03-23 11:27 (updated: 2023-03-31 12:19) 2023-04-05 11:00 PROZAP
11. 25781 - remont ogrodzenia/32m/z brama wyjazdową oraz bram kolejowych na Bazie Melasy 2023-03-28 09:42 (updated: 2023-03-31 12:04) 2023-04-07 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
12. Projekt nr 250007670/EC1/23 pt. „Modernizacja instalacji pianowej w tunelach kablowych i kablowniach w budynku głównym EC” - branża mechaniczna. 2023-03-23 13:19 (updated: 2023-03-31 11:30) 2023-04-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
13. Zakup i dostawa: Filtr hydrauliczny typ FH25-100-M25S w ilości 1 sztuka 2023-03-31 09:57 2023-04-07 10:00 Grupa Azoty S.A.
14. 25645 Zakup i dostawa kombinezonów chemoodpornych AlphaTec 66-300 - 23 szt. 2023-03-31 09:11 2023-04-07 11:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
15. Zakup i dostawa: Części do odżużlacza OZ3/8 w ilości 380 sztuk. 2023-03-31 09:07 2023-04-07 10:00 Grupa Azoty S.A.
16. Zakupi dostawa:Przedłużenie subskrypcji pakietu Adobe CC 2023-03-31 08:27 2023-04-07 08:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
17. Zakup i dostawa moduł wejść analogowych do sterownika PLC Fatek w ilości 7 szt. 2023-03-30 14:27 2023-04-05 12:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
18. Zakup i dostawa zawór regulacyjny dwudrogowy 2szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/118/2023 2023-03-30 14:06 2023-04-06 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
19. Zakup i dostawa licencja do modułu komunikacyjnego VIM2 dla systemu DeltaV Numer modelowy: IOD-4111 w ilości 1 szt. 2023-03-30 13:56 2023-04-05 14:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
20. Zakup i dostawa mączki kamienia wapiennego - 6500 t 2023-03-30 13:40 2023-04-03 11:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
21. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 2023-03-30 13:23 2023-04-06 14:00 Grupa Azoty S.A.
22. Zakup i dostawa zegarki damskie i męskie 2023-03-30 12:44 2023-04-10 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
23. Przetarg 58/P/2023 Remont chłodni wentylatorowej N1 na instalacji KDC Etap II w Jednostce Biznesowej Nawozy 2023-03-30 12:38 2023-04-14 10:00 Grupa Azoty S.A.
24. Zakup i dostawa gazu kalibracyjnego NH3 25ppm z kartą do stacji dokującej Industrial Scientific DSX, 1 sztuka 2023-03-30 11:31 2023-04-06 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
25. Zakup i dostawa zasuw kołnierzowych DN150/65 (3 szt.) i zaworów zaporowo-regulacyjny DN20 PN40 (18 szt.) 2023-03-30 11:15 2023-04-07 14:30 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
26. Opracowanie przedinwestycyjnego studium wykonalności, w tym wykonanie analizy SWOT, dla dwóch wariantów lokalizacji przedsięwzięcia, polegającego na eksploatacji nowych złóż siarki rodzimej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem socjalnym 2023-03-07 09:15 (updated: 2023-03-30 10:58) 2023-04-14 15:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
27. Zakup i dostaws - pinsy złote i srebrne 2023-03-30 10:47 2023-04-10 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
28. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w okresie 01.07.2023r. do 30.06.2025r. 2023-03-30 10:18 2023-04-14 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
29. Zakup i dostawa szczeliw dławicowych 5 pozycji - łącznie 25kg 2023-03-30 10:15 2023-04-13 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
30. Dostawa i zakup: Probówka 250 ml do aparatu KJELTEC - 1 op. 2023-03-30 09:56 2023-04-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
31. Przetarg 54/P/2023 Wdrożenie Systemu SAP S/4HANA w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company dla branży chemicznej i Best Practices 2023-03-16 09:02 (updated: 2023-03-30 09:46) 2023-04-14 10:00 Grupa Azoty S.A.
32. Dostawa i zakup: Końcówki do pipet automatycznych 1-10 ml BRAND - 2 op. 2023-03-30 08:49 2023-04-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
33. Dostawa i zakup: Sita okrągłe RETSCH - 8 szt. 2023-03-30 08:44 2023-04-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
34. Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 2023-03-29 10:45 (updated: 2023-03-30 08:36) 2023-04-05 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
35. Dostawa i zakup: Blacha 4x1000x2000 mm gat. S235JRG - 64 kg 2023-03-30 08:28 2023-04-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
36. Dostawa i zakup: Pręty stalowe - 70 kg 2023-03-30 07:05 2023-04-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
37. Dostawa i zakup: Blacha ARMCO 1000x2000 mm - 832 kg 2023-03-30 06:25 2023-04-06 10:00 Grupa Azoty S.A.
38. Zakup i dostawa przekładni typ KN673.00-A13 - 1 sztuka wg. specyfikacji 2023-03-30 06:02 2023-04-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
39. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. 2023-03-29 21:04 2023-04-13 12:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
40. Zakup i dostawa ekspres do kawy KRUPS NESPRESSO ESSENZA MINI XN1108 kolor czarny 1 szt. 2023-03-29 14:31 2023-04-04 08:00 Grupa Azoty S.A.
41. Projekt nr 250007664/EC1/23 pt. „Modernizacja drzwi wejściowych do pomieszczeń elektrycznych C-98” - branża mechaniczna. 2023-03-29 14:11 2023-04-12 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
42. Zakup i dostawa płyty LT-24 w ilości 1 szt 2023-03-29 13:51 2023-04-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
43. 21/PM/2023 Wykonanie oraz dostawa dwóch sztuk pokrywy żaluzjowej komory spalania ciągu technologicznego X i Y do zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 2023-03-29 13:19 2023-04-06 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
44. Zakup i dostawa uszczelek wielokrawędziowych w ilości 8 szt 2023-03-29 12:56 2023-04-05 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
45. Zakup i dostawa zaworów zaporowych prostych kołnierzowych szt .30. Wytwórca zaworów i dostawca musi posiadać uprawnienia uznania wyłącznie przez UDT. 2023-03-29 12:15 (updated: 2023-03-29 12:27) 2023-04-05 09:00 Grupa Azoty S.A.
46. Zakup i dostawa elementów rurociągu - kołnierz szyjkowy szt 2 2023-03-29 12:24 2023-04-05 09:00 Grupa Azoty S.A.
47. Wykonanie i dostawa tłoczysk IV-stopnia z nakrętkami - pozycji 3 wg.SIWZ nr BOR10/148/2023. 2023-03-29 11:54 2023-04-05 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
48. Zakup i dostawa uszczelnienia RF-2 w ilości 1 kpl 2023-03-29 11:53 2023-04-05 12:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
49. Zakup i dostawa odczynników chemicznych 2023-03-29 11:01 2023-04-05 11:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
50. Zakup i dostawa -Materiałów eksploatacyjnych do kosiarek dla Grupy Azoty ZAK S.A. (ilości szacunkowe) 2023-03-29 10:59 2023-04-05 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.