Enquiries

Name, content, products

Category

Orderer

Date of publication From: to:

Deadline for making offers From: to:

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
1. Dostawa 15 m3 kul wysokoglinowych dla Grupa Azoty Polyolefins S.A. 2024-07-25 14:00 2024-08-09 10:00 Grupa Azoty Polyolefins S.A.
2. Wykonanie obliczenia wydatku energetycznego dla 17 stanowisk pracy. 2024-07-25 13:50 2024-08-08 14:30 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
3. Zakup i dostawa części zamiennej pompy GVSN 200/315 A prod. Rheinhutte Pumpen - ilość 1 szt. 2024-07-25 12:35 2024-08-01 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
4. Projekt nr 250007868/EER/24 pt. „Modernizacja rozdzielni GRR-P (nr ewidencyjny 610000045) budynek A-59 w zakresie wymiany akumulatorów nr 1, 220V DC wraz z dedykowanym jej zasilaczem” - branża elektryczna 2024-07-25 11:33 2024-08-08 18:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
5. Zakup i dostawa podchlorynu sodowego technicznego, 100t 2024-07-25 11:25 2024-08-01 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
6. Zakup usługi wykonania operatu szacunkowego, wyceny wartości rynkowej nieruchomości budynkowych zabudowanych i ruchomości Ośrodka Wypoczynkowego n/Wisłą w Puławach dla celów sprzedaży. 2024-07-25 11:07 2024-08-01 12:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
7. 33/PM/2024 Montaż rurociągów tłocznych dwóch pomp zamontowanych w tacach ociekowych zbiorników kwasu fosforowego na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-07-25 10:46 2024-08-02 11:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
8. Zakup i dostawa napęd Auma szt 1 2024-07-25 10:46 2024-08-01 09:00 Grupa Azoty SA Tarnów
9. Zakup i dostawa kompaktora po odbudowie całkowitej wraz z usługą serwisową, do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała”, zlokalizowanego przy ul. Czystej w Tarnowie. 2024-07-25 10:26 2024-08-08 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
10. Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie: Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM 350 wraz licencją Streamline NX v3, 1 zestaw oryginalnych tonerów - komplet 1 2024-07-25 10:09 2024-08-01 09:00 Grupa Azoty SA Tarnów
11. Usługa: Wykonanie badań barierowości i migracji 2024-07-25 09:46 2024-08-01 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
12. 240000892 - Tuleje i bezpieczniki do napędu przenośników transportu mlewa 2024-07-25 09:21 2024-08-08 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
13. Zakup i dostawa: Tygielki aluminiowe Al2O3, max 1750C, 0,3 ml nr katalogowy NGB820035 w ilości 100 sztuk (1 opakowanie) i tygle nr katalogowy 6.239.2-64.51.00 w ilości 2 opakowania 2024-07-23 08:19 (updated: 2024-07-25 09:04) 2024-07-30 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
14. Oprogramowanie antywirusowe do serwera poczty elektronicznej Ms Exchange 2024-07-25 09:02 2024-08-01 09:30 Grupa Azoty SA Tarnów
15. Zakup i dostawa części zamiennych do chromatografu gazowego Trace 1310 prod. Thermo Fisher Scientific (łącznie 4 szt) 2024-07-25 08:01 2024-08-01 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
16. Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w obiektach i na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 2024-07-24 13:54 2024-08-21 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
17. Zakup i dostawa kamery inspekcyjnej - 1 szt 2024-07-24 13:53 2024-07-31 09:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
18. Zakup i dostawa rury sondującej 2024-07-24 12:54 2024-07-31 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
19. zakup i dostawę zakup analizatora węgla organicznego z autosamplerem i skonfigurowanym komputerem 2024-07-24 12:05 2024-07-31 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
20. Wykonanie robót w formule „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego 1226 pod nazwą „Zakup i zabudowa kolumny absorpcyjnej 170K1 i kolumny destylacyjnej 170K2” 2024-06-21 15:46 (updated: 2024-07-24 11:58) 2024-07-31 16:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
21. Zakup i dostawa nowego kompaktora wraz z usługą serwisową, do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała”, zlokalizowanego przy ul. Czystej w Tarnowie. 2024-07-24 10:50 2024-08-07 12:00 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
22. 10/RI/2024 Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji do produkcji kwasu siarkowego WKS100 na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku 2024-04-18 15:50 (updated: 2024-07-24 10:47) 2024-07-31 12:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
23. Wymiana wymiennika zimna E-1008 (formuła EPC) 2024-06-18 09:26 (updated: 2024-07-24 09:14) 2024-08-02 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
24. Dostawa osprzętu komputerowego 2024-07-24 08:49 2024-07-31 09:00 Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
25. Zakup uszczelnienia mechanicznego do Desmi NSL 150-415/A12 number 282199-2 - 2 szt. 2024-07-23 14:02 2024-07-26 09:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
26. Pielęgnacja drzewostanu na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. 2024-07-23 13:48 2024-07-30 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
27. Zakup i dostawę przepustnic oraz klap. 2024-07-23 13:40 2024-07-30 13:00 Remzap
28. Zakup i dostawa fabrycznie nowej kamery obrotowej 4K NVIP8SD655032F NOVUS 2024-07-23 12:56 2024-07-30 14:00 Grupa Azoty SA Tarnów
29. Zakup łożyska w,g wykazu 13 pozycji razem 118 szt - PO/100291041 2024-07-23 12:55 2024-07-26 09:00 Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
30. Transportery, skrzynki na szklane butelki wody mineralnej 2024-07-23 12:28 2024-08-23 13:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
31. Zakup i dostawa przetwornika prod. Emerson 2024-07-23 12:14 2024-07-30 13:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
32. Zakup i dostawa klinów drewnianych - 6 000 szt. 2024-07-23 09:24 2024-07-30 10:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
33. Zakup i dostawa tarcz łożyskowych do silnika Celma Indukta - 2szt 2024-07-23 09:09 (updated: 2024-07-23 09:14) 2024-07-26 13:00 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
34. Przetarg na wykonanie naprawy podzespołów elektronicznych z lokomotywy spalinowej typu 6DG w zakresie P4 wraz z regeneracją pulpitów lokomotywy – w zakresie zgodnym z Dokumentacją DTR i DSU. 2024-07-23 08:49 2024-08-06 14:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
35. Zakup i dostawa taśmy przenośnikowej olejoodpornej OL Bt650 EP 500/3 4+3 G1(LG) - ilość 200m (dostarczyć w odcinkach 2 x 100m) 2024-07-22 13:16 (updated: 2024-07-23 08:45) 2024-07-29 13:20 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
36. Zakup i dostawa: Jednostka zaciskająca R P2_P1 L=145, bez ramy i siłownika do do linii pakującej Arodo w ilości 4 sztuki. 2024-07-23 08:44 2024-07-30 10:00 Grupa Azoty SA Tarnów
37. ZAKUP I DOSTAWA USZCZELEK TEADIT ( 32 SZT) 2024-07-23 08:13 2024-07-29 10:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
38. 240000890 Zakup i dostawa kompensatora ditec Typ GU100A - 2 szt. 2024-07-23 07:56 2024-07-31 10:00 Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.
39. Zakup i dostawa: akumulatory do radiotelefonów Motorola - 6 szt. 2024-07-23 07:53 2024-07-30 07:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
40. Zakup i dostawa: części pompy olejowej TBS GHH -12 poz. wg rysunków, specyfikacji i WTZ – (Załącznik nr 1); SIWZ nr BOR15/364/2024 2024-07-22 15:57 2024-07-29 23:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
41. Zakup i dostawa Sondy pH-metrycznej - 2 szt., Sondy konduktometrycznej - 1 szt. 2024-07-22 14:31 2024-07-29 09:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
42. Wykonanie prac branży elektrycznej – wykonanie instalacji alarmowania 2024-07-22 13:40 2024-08-05 23:30 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
43. Zakup z dostawą dwóch sztuk urządzeń spawalniczych wg. załączonej specyfikacji. 2024-07-22 12:26 2024-07-30 14:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
44. Sprzedaż odpadów złomu zgromadzonych na terenie GA "Police". 2024-07-22 12:19 2024-07-29 12:00 Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.
45. Przetarg na wykonanie naprawy rewizyjnej na poziomie P4 silnika spalinowego oraz prądnicy głównej w zakresie zgodnym z DTR producenta. 2024-07-22 11:53 2024-08-05 14:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
46. Przetarg na certyfikację wraz z uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie systemu GSM-R pojazdów typu EU07, M62Ko, TEM2, SM42, 6Dg 2024-07-22 11:14 2024-08-05 14:00 Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.
47. Dostawa opraw dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2024-07-22 10:42 2024-07-29 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
48. Wykonywanie przeglądów oraz bieżących napraw urządzeń transportu bliskiego oraz innych pojazdów i maszyn w Grupie Azoty ZAK S.A. 2024-07-22 10:29 2024-08-05 14:00 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
49. Zakup i dostawa płyt PTFE (3 szt) 2024-07-22 07:15 2024-07-29 08:00 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
50. „Zakup i dostawa zaworów membranowych kołnierzowych ręcznych DN150 PN10 PVDF w ilości 4 szt.” 2024-07-19 14:00 2024-08-09 16:00 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.